Jag vill beställa!

KBT för coacher/Grundkurs i KBT - verktyg att använda i det dagliga arbete

Gemensam uppstart 18 sep 2024 - med gruppcoachning

Skicka in formuläret nedan: