Podcasts › 95. Klientfall livskompassen

Klientfall livskompassen med Bli en bättre behandlare och Lena Olsson Lalor.

Gäst:  Mirja Vahlström

Klientfall livskompassen: Lena Olsson-Lalor och Mirja Wahlström fyller i livskompassen för två klienter. Livskompassen för Daniel som lider av genuint låg självkänsla och symtom på depression samt för Leila som lider av maladaptiv perfektionism och symtom på stress och utmattning.

De hjälper dig att sortera, informera och inspirera dig till att bli en bättre behandlare.

Lästips:

Självkänsla och perfektionism -från teori och forskning till klinisk tillämpning av Irena Makower

Mirja Vahlström är KBT-terapeut och CRA-behandlare

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.