Podcasts › 7. Anknytning och basala psykologiska behov. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Ehnvall

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Anna Ehnvall i ämnet ”Anknytning och basala psykologiska behov”.

Anna Ehnvall är Med. Dr. specialist i psykiatri. Leg. psykoterapeut med kognitiv riktning, Handledare och lärare i KBT.

Anknytning är ett av de 4 basala psykologiska behoven och Anna berättar att anknytningsstörning är den största riskfaktorn för mental ohälsa.

Anna beskriver de olika anknytningsmönster som vi alla formar genom livet, med start redan i barndomen och som följer oss genom livet. Hon beskriver också om de övriga basala psykologiska behoven.

Beroende på vårt anknytningsmönster, är det lättare eller svårare att tillgodose de övriga basala psykologiska behoven.

Anna nämner att det finns mycket man kan göra för att hjälpa klienterna att gå från otrygghet till att känna sig mer trygg, först i terapirummet och sedan i sin vardag.

Anna ger oss ett tips som terapeuter var hon tycker vi behöver börja för att kunna hjälpa våra klienter och patienter på bästa sätt. Hon ger också tips på hur man kan öka självkänslan genom de basala psykologiska behoven.

Det är hoppfullt att veta att även i vuxen ålder är det möjligt att få en bra psykisk hälsa genom att trygga upp anknytningen och att tillgodose de basala psykologiska behoven.

I avsnittet meddelas också vinnaren av Liria Ortiz bok ”MI och GRIT för ensamkommande” som lottades ut i förra avsnittet.

Veckans boktips:

Neuropsychoterapy av Klaus Grawe

Hemligheten; från ögonkast till varaktig relation av Dan Josefson och Egil Linge

Länkar och kontakt:

http://www.ehnvallkbtkompetens.se

Camilla Andersson klipper och producerar podden och du kan kontakta oss som gör podden genom mail till info@kbt-podden.se eller kontakta oss genom https://www.facebook.com/kbtpodden/