7. Anknytning och basala psykologiska behov. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Ehnvall

Detta avsnitt handlar om anknytning och basala psykologiska behov.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Anna Ehnvall Med. Dr. specialist i psykiatri. Leg. psykoterapeut med kognitiv riktning, Handledare och lärare i KBT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Sammanfattning:

Anknytning och basala psykologiska behov

Anknytning är ett av de 4 basala psykologiska behoven och Anna berättar att anknytningsstörning är den största riskfaktorn för mental ohälsa.

Anna beskriver de olika anknytningsmönster som vi alla formar genom livet, med start redan i barndomen och som följer oss genom livet. Hon beskriver också om de övriga basala psykologiska behoven.

Beroende på vårt anknytningsmönster, är det lättare eller svårare att tillgodose de övriga basala psykologiska behoven.

Anna nämner att det finns mycket man kan göra för att hjälpa klienterna att gå från otrygghet till att känna sig mer trygg, först i terapirummet och sedan i sin vardag.

Anna ger oss ett tips som terapeuter var hon tycker vi behöver börja för att kunna hjälpa våra klienter och patienter på bästa sätt. Hon ger också tips på hur man kan öka självkänslan genom de basala psykologiska behoven.

Det är hoppfullt att veta att även i vuxen ålder är det möjligt att få en bra psykisk hälsa genom att trygga upp anknytningen och att tillgodose de basala psykologiska behoven.

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Anknytning och basala psykologiska behov
Anna Ehnvall och Lena Olsson Lalor
Lästips:

Neuropsychoterapy av Klaus Grawe

Hemligheten; från ögonkast till varaktig relation av Dan Josefson och Egil Linge

Kontakt:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.