Podcasts › 59. Behandla borderline personlighetssyndrom med Dialektisk beteendeterapi (DBT).

I dagens avsnitt intervjuar Lena Sofia Lannér Dybeck i ämnet borderline och DBT (dialektisk beteendeterapi).

Sofia är socionom, leg psykoterapeut och har arbetat med DBT-sedan 2004.

 

DBT som är utvecklat av Marsha Linehan är en behandlingsmetod för patienter med borderline personlighetssyndrom, också kallat emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

Sofia berättar om behandlingens olika faser och moduler.

Under faserna pågår både individuella samtal och färdighetsträning i grupp parallellt.

Behandlingen är 18 månader men för vissa subgrupper är manualen anpassad och kan vara kortare, mer intensiv och förenklad.

Sofia nämner hur vi som behandlare kan ta stöd av manualen när patienten uppvisar   självskadebeteende och suicidnära handllingar.

I DBT arbetar terapeuterna alltid i team och handleder varandra i det krävande arbetet.

DBT används även för andra diagnoser t ex vid substansrelaterade syndrom.

Manualens olika delar, mindfulness, relationer, känslor, stå ut och acceptans är även användbara verktyg när vi arbetar med andra patientgrupper.

 

Veckans lästips:  

Dialektisk beteendeterapi; arbetsblad för färdighetsträning av Linehan, M. (2016).

  

Värd: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

info@blienbattrebehandlare.se

Kontakt till Sofia Lannér Dybeck förmedlas genom mail ovan.

 

KBT-podden publiceras av KBTarna – Bli en bättre behandlare BBB  

Klippning: Camilla Andersson

Kontakt: info@kbt-podden.se eller https://www.facebook.com/kbtpodden/