Podcasts › 59. Behandla borderline personlighetssyndrom med Dialektisk beteendeterapi – DBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sofia Lannér Dybeck

Dagens avsnitt handlar om borderline och DBT (dialektisk beteendeterapi).

Dialektisk beteendeterapi

Lena Olsson-Lalor och Sofia Lannér Dybeck hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig att bli en bättre behandlare.

För att lyssna på avsnittet behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du starta din prenumeration och logga in på Podbean

Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll. 

DBT som är utvecklat av Marsha Linehan är en behandlingsmetod för patienter med borderline personlighetssyndrom, också kallat emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

Sofia berättar om behandlingens olika faser och moduler.

Under faserna pågår både individuella samtal och färdighetsträning i grupp parallellt.

Behandlingen är 18 månader men för vissa subgrupper är manualen anpassad och kan vara kortare, mer intensiv och förenklad.

Sofia nämner hur vi som behandlare kan ta stöd av manualen när patienten uppvisar   självskadebeteende och suicidnära handllingar.

I DBT arbetar terapeuterna alltid i team och handleder varandra i det krävande arbetet.

DBT används även för andra diagnoser t ex vid substansrelaterade syndrom.

Manualens olika delar, mindfulness, relationer, känslor, stå ut och acceptans är även användbara verktyg när vi arbetar med andra patientgrupper.

Boktips:

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev