59. Behandla borderline
personlighetssyndrom med dialektisk
beteendeterapi-DBT.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst Sofia Lannér-Dybäck

Det här avsnittet handlar om borderline och DBT (dialektisk beteendeterapi).

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vem är en typisk klient för DBT? 

Vilka faser och moduler ingår i DBT? 

Varför är det så viktigt att ha ett team i DBT? 

Kan man använda DBT till andra diagnoser också?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Sofia Lannér-Dybäck är socionom, leg psykoterapeut och har arbetat med DBT-sedan 2004.

Om avsnittet:

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Sofia Lannér-Dybäck. 

DBT som är utvecklat av Marsha Linehan är en behandlingsmetod för patienter med borderline personlighetssyndrom, också kallat emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

Sofia berättar om behandlingens olika faser och moduler.

Under faserna pågår både individuella samtal och färdighetsträning i grupp parallellt.

Behandlingen är 18 månader men för vissa subgrupper är manualen anpassad och kan vara kortare, mer intensiv och förenklad.

Sofia nämner hur vi som behandlare kan ta stöd av manualen när patienten uppvisar   självskadebeteende och suicidnära handllingar.

I DBT arbetar terapeuterna alltid i team och handleder varandra i det krävande arbetet.

DBT används även för andra diagnoser t ex vid substansrelaterade syndrom.

Manualens olika delar, mindfulness, relationer, känslor, stå ut och acceptans är även användbara verktyg när vi arbetar med andra patientgrupper.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Lästips:

Dialektisk beteendeterapi; arbetsblad för färdighetsträning av Linehan, M. (2016).

Dialektisk beteendeterapi

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.