52. Sömn och KBT-behandling vid insomni. Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Marie Söderström

Det här avsnittet handlar om sömn och KBT-behandling vid insomni.

Lena Olsson-Lalor och Marie Söderström hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Hur förändras vår sömnrytm och våra sömnstadier vid sömnsvårigheter?

Vilket förändringsarbete behöver vi fokusera på?

Kan man välja att förändra sin dygnsrytm för att öka livskvaliteten?

Hur går kartläggningen till för insomni i KBT-behandling?

 

 • Marie Söderström är Leg.psykolog och Med dr. Marie har mångårig erfarenhet av behandling av stress- och sömnproblem, både i grupp och individuellt. Hon är disputerad vid Karolinska Institutet och  författare till böckerna ”Sömn – sov bättre med KBT” och ”Vila – om den sköna konsten att varva ned”. Marie arbetar deltid vid Stressmottagningen, en specialistmottagning inom vårdvalet för utmattningssyndrom i Stockholms Läns Landsting, kognitiv inriktning, medicine doktor med forskning inom bland annat KBT.
 •  
 • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå..
Sammanfattning:

Sömn och KBT-behandling vid insomni

Diagnosen insomni kräver 3 månaders ihållande sömnproblem .Vanliga konsekvenser vid insomni är att personen fungerar sämre  t ex på jobbet och på fritid. Ofta är stress och oro kopplat till den dåliga sömnen. Hänger vanligen ihop med hur man mår och har det i övrigt. Det är normalt att behöva en startsträcka på morgonen då vi vänt från ett avslappnat nedvarvat system så kallat sömntröghet. Sömntröghet är när man är kvar i känslan av sömn fast man är vaken. Det brukar normalt vara  20-30 minuter och släpper sedan. Man gör gör sömnskattningar först när sömntrögheten släppt.

Faktorer vilka kan utveckla insomni:

Forskning och statistik har kunnat se att vårt 24-timmars samhälle är kopplat till sömnproblem. Vanligare de senaste 20- 30 åren. 24-timmars samhället har lett till en ökning av sömnproblem. 

Det är en mer gränslös miljö/livsstil utifrån att allt går att göra dygnet runt både på jobbet, i det sociala livet, fritidsintressen, internet, mobiler. 24-timmars samhället resulterar i att vi har aktiviteter och stimulans hela dygnet. Arbetsupplägg och hur vi organiserar oss har blivit mer mobilt och gränsläst med övertidszoner vilket leder till att vi får svårare att veta när vi ska varva ned.

Varva ned är att avaktivera kognitivt och mentalt. Mentala och emotionella processer är svårare att gränssätta och koppla ifrån. Svårare med problemlösning då det blir mindre handfast och konkret.

Symptom vid insomni:

 • Svårt att somna in
 • Tar längre tid att somna
 • Somna in snabbt men har svårt att behålla sömnen
 • Kort sömn
 • Sämre sömnkvalitet majoritet av nätterna
 • Påverkar dagtidsfunktionen
 • Pågått i mer än tre månader 
 • Kommer inte ner i djupsömn

5 sömnstadier:

 • 1: Ytlig sömn
 • 2: Medeldjup sömn, är inte så tydligt beforskat att man med säkerhet vet dess återhämtningsvärde.
 • 3-4: Djup sömn, återhämtande process där hela systemet varvar ner och hjärnaktiviteten är mycket långsammare, en större generell vila.
 • 5 :REM-sömn, drömperioderna där en hel del forskningsstudier visat att det verkar vara viktigt för inlärning, minne och känslomässig bearbetning. 

Kartläggning över sömnproblem:

 • Topografi, bakgrund, stress, annan ohälsa
 • Lägg pusslet genom anamnes och informationsinsamling.
 • Kom igång med sömndagboken så snart som möjligt 
 • Sömnformeln – se över faktorerna vakenhetsbeteendena, rytm och stress.

Maries tips: Normalisera och använda dina terapeutiska kunskaper, empati, ödmjukhet, normalisering, förståelse och tålamod.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Lena Olsson-Lalor och Marie Söderström
Lena Olsson-Lalor och Marie Söderström
Lästips:
 • ”Sömn – sov bättre med KBT” av Marie Söderström
Kontakt:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.