Podcasts › 5. Beteendeterapi – klassisk och operant inlärning, KBT-behandling – teori och praktik. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt diskuterar Lena Olsson-Lalor och Mirja Wahlström bokstaven B i KBT dvs inlärningsteorin och beteendeterapi.
Mirja Wahlström är student på KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT, utbildad sociolog och arbetar som behandlingsansvarig på Alvstrandsgårdens HVB-hem.
Vi diskuterar vad inlärning är och hur vi som kliniker kan arbeta med beteenden och förstärkningsmönster för att hjälpa klienten till förändring och ett bättre mående.
Diskussionen går från klassisk betingning och hur fobier kan uppstå och behandlas, till operant inlärning och hur medvetna handlingar lärs in och hur vi även kan lära om och anpassa oss.
Det är viktigt att utforska problembeteendet som klienten vill förändra, men också att fokusera på de beteenden som är mer funktionella på lång sikt för klienten.
Vi önskar inte bara försvaga det som inte fungerar, utan också hitta och förstärka det som gör livet värt att leva för klienten.
Boktips:
KBT i utveckling av Anna Kåver
KBT inom psykiatrin av Lars-Göran Öst
Camilla Andersson klipper och producerar podden och du kan kontakta oss som gör podden genom mail till info@kbt-podden.se eller kontakta oss genom https://www.facebook.com/kbtpodden/