Podcasts › 45. Tvång (OCD) och ältande. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Olle Wadström

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Olle Wadström i ämnet KBT-behandling vid tvång och ältande.

Olle Wadström är psykolog, psykoterapeut, specialist i pedagogisk psykologi och i klinisk psykologi, godkänd handledare (KBT) och utbildad lärare.

De senaste åren har Olle framför allt arbetat som föreläsare, författare och med utbildning. Också verksam som psykoterapeut och handledare. Olle Wadström har bland annat skrivit böckerna Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteendeterapi och Tvångssyndrom (OCD) – orsaker och behandling ur ett beteendeterapeutiskt perspektiv.

Olle delar med sig av sin enorma kunskapsbank som bl a innefattar att ha behandlat över 700  patienter med tvång.

Han beskriver hur tvång uppkommer och hur det vidmakthålls. Om skrämselhjärnan och de fyra tvångshandlingar som används för att stilla skrämselhjärnans tvivel och hot vilka därmed befäster  den onda cirkeln.

Han beskriver fem teman som personer med tvång ofta fastnar i oavsett vad som triggat igång ångesten.

Han hjälper oss att reda ut vilka vi med fördel kan behandla och vilka som kan vara svårare att behandla.

Vi brukar skilja mellan positivt och skadligt ältande.

Positivt ältande kan vara att dagdrömma, fantisera, problemlösa och ger positiva förstärkare, medan det skadliga ältandet styrs av negativa förstärkare.

Olle ger oss tekniker för att hantera det skadliga ältandet, bollandet mellan olusttankar och tröstetankar.

https://kbtarna.podbean.com/e/tvang-ocd-och-altande-intervju-med-olle-wadstrom-vard-lena-olsson-lalor/https://kbtarna.podbean.com/e/tvang-ocd-och-altande-intervju-med-olle-wadstrom-vard-lena-olsson-lalor/

Veckans lästips:

Sluta älta och grubbla – lättare gjort med kognitiv beteende terapi av Olle Wadström

Tvångssyndrom/OCD – orsaker och behandling i ett beteendeterapeutiskt perspektiv av Olle Wadström

 

Länkar/kontakt:

http://www.psykologinsats.se

olle.wadstrom@psykologinsats.se

 

Värd: Lena Olsson-Lalor

Klippning: Camilla Andersson

Kontakt: info@kbt-podden.se eller https://www.facebook.com/kbtpodden/