Podcasts › 3*. Suicidprevention – Våga fråga, våga stanna och våga hjälpa med problemlösning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Det här avsnittet handlar om suicidprevention.

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Suicidprevention är att våga fråga, våga stanna och våga hjälpa

Suicidprevention

I det här extra avsnittet minns vi de som tagit sitt liv och de som har lämnats kvar.

Vi behöver våga ställa frågan, stanna kvar och lyssna på svaren samt våga hjälpa vidare med problemlösning.

Vi avslutar med att tända ett ljus och skicka vår kärlek vidare.

Att prata om suicid, suicidförsök samt suicidprevention är viktigt. Trots att det kan kännas skrämmande! Även för den som är behandlare kan det kännas svårt och skrämmande.

Lästips:

”Suicidalitetens språk” av Beskow, Palm Beskow och Ehnvall

”Konsten att rädda liv” av UllaKarin Nyberg.

Bra länkar: 

Suicidezero.se

Suicidprev.com

1177

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev