Podcasts › 3. Suicidprevention – Våga fråga, våga stanna och våga hjälpa med problemlösning. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Suicidprevention

Suicidprevention är att våga fråga, våga stanna och våga hjälpa

I det här extra avsnittet minns vi de som tagit sitt liv och de som har lämnats kvar.

Vi behöver våga ställa frågan, stanna kvar och lyssna på svaren samt våga hjälpa vidare med problemlösning.

Vi avslutar med att tända ett ljus och skicka vår kärlek vidare.

Lena Olsson-Lalor är Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera och informerar samt inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Att prata om suicid, suicidförsök samt suicidprevention är viktigt. Trots att det kan kännas skrämmande! Även för den som är behandlare kan det kännas svårt och skrämmande.

Våga ställa frågan! När du ser tecken.

Våga stanna kvar! Lyssna och visa empati när lidandet är som störst.

Våga hjälpa vidare! Visa att det finns andra lösningar än suicid.

Länkar och lästips:

”Suicidalitetens språk” av Beskow, Palm Beskow och Ehnvall

”Konsten att rädda liv” av UllaKarin Nyberg.

Bra länkar: 

Suicidezero.se

Suicidprev.com

1177

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare