217. Tre nivåer av självet. Existentiell beteendeterapi del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Möller och Isabel Petrini

I det här avsnittet fortsätter Lena Olsson-Lalor att prata med Niklas Möller och Isabel Petrini om Existentiell beteendeterapi – KBT. Denna gång fördjupar de sig i de tre nivåerna av självet.

 

Niklas Möller och  Isabel Petrini har skrivit boken XBT – existentiell beteendeterapi : livet, döden och Skinner.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

I avsnittet:

Berättaren, utforskaren och observatören är de tre nivåerna av självet. Hur arbetar man med dem i terapin?

Värden i livet är det som motiverar oss till att ta steg, komma till skott 

Att jobba med kortsiktiga konsekvenser som bara är en handling bort

Komma i kontakt med delmål 

Att förstå de stora orden, vad det betyder för personen man möter

Hur ”gör” man de stora orden? 

Vilka korsningar har vi själva som terapeuter och vilka val gör vi i vårt arbete, och varför?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Niklas Möller är leg. psykolog och verksamhetschef vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.

Isabel Petrini är leg. psykolog och arbetar på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala.  

Kort sammanfattning:

Relational Frame Theory – RFT beskriver självet som uppdelat i tre olika nivåer: 

Själv som process, själv som kontext och själv som innehåll. 

I boken XBT – existentiell beteendeterapi: livet, döden använder författarna benämningen Utforskaren, Observatören och Berättaren.

SJÄLVET SOM PROCESS – Utforskaren

Utforskaren sätter ord på det som händer i stunden. Ständigt pågående upplevelser och beskrivningar av våra tankar, beteenden och sensationer. 

Denna förmåga tränas när vi beskriver våra i pågående handlingar, tankar, förnimmelser och känslor. Utforskaren underlättar kommunikation med vår omgivning. Den ger information om det som är dolt för andra och brister i denna förmåga, riskerar att leda till svårigheter att förhålla sig till omgivningen. 

SJÄLVET SOM KONTEXT – Observatören 

Observatören är det du minns från barndomen och från den du var då. Det som känns konstant, varifrån jag upplever mitt pågående liv när allt annat egentligen har förändrats. Man kan föreställa att man får hundratals frågor om sig själv och dina beteenden över tid. Svaren kommer att variera utifrån fråga och tid och det enda som kommer att vara konstant är platsen varifrån man svarar.

SJÄLVET SOM INNEHÅLL – Berättaren

Berättaren är vår berättelse om oss själva, ett beskrivande och utvärderande relationell bild vi skapar kring oss själva och vår historia. Människan har ofta en vilja att klamra sig fast vid sin självbild oavsett den är bra eller dålig.

Här kan du lyssna på ett guldkorn:

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Boktips:

XBT – existentiell beteendeterapi: livet, döden och Skinner av Niklas Möller och Isabel Petrini

Krig, tortyr och flykt: Vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa av Niklas Möller, Isabel Petrini och Ulf Gustavsson

Kolla gärna in de här poddavsnitten också:
Existentiell beteendeterapi

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.