› 

Lena Olsson-Lalor psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi