191. Bra att veta om social
färdighetsträning för dig som behandlare - del 1.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Helena Hammerström

Det här avsnittet handlar om social färdighetsträning och om hur och varför vi behöver träna olika typer av färdigheter med dem vi möter i vårt arbete.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad är sociala färdigheter?

Hur kan man använda social färdighetsträning i förebyggande syfte i familjer och skolor?

Hur arbetar man  med sociala färdigheter som saknas och färdigheter som redan finns men som inte används?

Vad kan de 50 olika sociala färdigheterna handla om t ex att lyssna, att ge komplimanger, att be om förlåtelse?

Hur kan det skilja sig att arbeta med, dels en familj och dels en individ?

Vilka sociala mikrofärdigheter arbetar man med t ex  att le, att sträcka på sig, att titta någon i ögonen?

Hur kan man lägga upp de två delarna i social färdighetsträning, att ge psykoedukation och att träna?

Vad ingår  i klassrumsfärdigheter?

Varför är det viktigt att  börja med  kommunikation när man arbetar  med 

familjer?

Vilka sociala färdigheter väljer man när man arbetar med enskilda individer?

Vad kan vi göra  som hjälpare för att minska vår rädsla att rollspela och öka social färdighetsträning tillsammans med klienten?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Helena Hammerström Socionom och kurator. Handledare i social färdighetsträning och författare.

Boktips:

Från aggressivitet till harmoni : en introduktion till ART av Helena Hammerström

Länkar:
Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i full längd behöver du köpa en prenumeration på podden.

Genom att köpa en prenumeration visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Sammanfattning:

Social färdighetsträning finns ofta med i många KBT-metoder och framförallt i familjebehandling och DBT.

Social färdighetsträning används dock mer sällan specifikt som enda metod.

Hos barn och undgomar handlar det ofta om att det saknas färdigheter och en flexibilitet.

Hos vuxna handlar det ofta om att färdigheterna finns men att individen ”väljer bort” att använda dem pga t ex obehag.

I den metod Helena använder sig av och utbildar i finns 50 olika färdigheter. 

Grundläggande färdigheter som t ex att lyssna. inleda samtal och ge komplimanger. 

Mer avancerade färdigheter så som att be om hjälp, hjälpa andra, ge och följa instruktioner.

Andra grupper av färdigheter är t ex färdigheter som ger alternativ till aggressivitet så som att undvika slagsmål, förhandla och att reglera känslor samt färdigheter att handskas med stress så som att ge och ta klagomål, planering etc.

Man arbetar både med att lära nytt, omforma och finslipa och att damma av färdigheter redan finns.

Helena ger exempel på hur en familj kan tappa grundläggande färdigheter som att lyssna, komplimanger och be om hjälp och kommunikationen tas över av konflikter av bråk. Man är ständigt innan en bråk dvs förväntningarna om konflikt gör att man i familjen tappar bort det grundläggande färdigheterna.

Studier har visat att då man jobbat strukturerat med färdighetsträning med ungdomar i HVB förbättras även personalens färdigheter. Det ökar alltså medvetenheten även hos personalen.

Färdighetsträningen består av olika delar:

  • Utbildning/diskussion om färdigheten så som vad innebär t ex färdigheten att inleda ett samtal?
  • Färdigheten delas upp i olika steg t ex att inleda ett samtal delas in i att hälsa, prata om enkla saker, titta att den andra lyssnar steg till att avsluta ett samtal.
  • Planering så som t ex för färdigheten att inleda ett samtal, kan man lista samtalsämnen som är passande och trygga och man kan planera när och var det ska ske.
  • Rollspel sker i en trygg miljö tillsammans med hjälparen. Syftet är att hen ska kunna ”lyckas” och få en positiv förstärkning. Vid social färdighetsträning i grupp kan även rollspel ske med andra deltagare.
  • Modellering – man väljer en situation som ska rollspelas och hjälparen visar först hur man gör
  • Efter att hjälparen visat pratar man om vilka situationer klienten skulle vilja använda just den färdigheten
  • Därefter får klienten rollspel sådana situationer som hen tycker är svåra och vill träna i. Vid träning av färdigheten av att inleda ett samtal använder man då listan med trygga samtalsämnen som man tidigare gjort. 
  • När klienten fått öva sig är det sen dags för hemuppgift. hemuppgiften planeras noga vad gäller när, var och hur hen ska göra.

Vilka färdigheter som ska tränas beror naturligtvis på individen men också utifrån om man arbetar med en enskild individ, familj eller t ex en skolklass.

Social färdighetsträning kan ske både individuellt och i grupp samt både förebyggande och behandlande.

Om man t ex arbetar förebyggande med en skolklass handlar det ofta om färdigheter som lämpar sig i klassrummet eller på rasten och arbetar man med en familj är alltid nummer ett att stärka kommunikationsfärdigheterna.

I en norsk studie har man kunnat påvisa att strukturerad färdighetsträning i en skolklass minskat bråk i klassrummet med 30%. Vi färdighetsträning i en skolklass sker träningen med stöd av lärare/pedagoger.

I en familj handlar det ofta om att ett barn har ett specifikt behov men man jobbar ändå utifrån vad det är för färdigheter familjen behöver utifrån sin situation. Man kan jobba både förebyggande och där och då direkt i en situation då rollspel med familj blir så att säga ”skarpa” lägen direkt.

Att träna sociala färdigheter är en viktig del när man arbetar med aggressivitet. Det gäller alltså inte bara att hantera sina känslor utan att också ”fylla på verktygslådan” med sociala färdigheter.

Innan man påbörjar individuell färdighetsträning gör man alltid en kartläggning.

Vid individuell behandling förekommer i de flesta fall någon form av dåligt mående som individen tagit upp

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.