160. Fördjupning av ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen ) – personlighetstest del 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sara Henrysson Eidvall

160. Fördjupning av ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen ) - personlighetstest del 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sara Henrysson Eidvall

Det här avsnittet handlar om ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen) och fasetterna i dessa faktorer. Det är del 4 i serie om personlighetstest.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Vilka fasetter eller underkategorier finns det i de fem faktorerna i ”the Big Five”?

Hur beskrivs fasetterna för faktorerna öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet?

Kan man relatera psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd utifrån ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen)?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Sara Henrysson Eidvall är legitimerad psykolog, specialist i arbetslivets psykologi, chefspsykolog för Mensa. Hon undervisar i personbedömning och urval på psykolog- programmet vid Stockholms universitet och arbetare som konsult på Sandahl Partners.

Sara Henrysson Eidvall
Kort sammanfattning:

Fasetterna för öppenhet (för inre intryck):

 • Fantasi – höga poäng innebär en ökad benägenhet att dagdrömma. Man kan se en samvariation mellan höga poäng och psykisk sjukdom. Höga poäng har ett negativt samband med arbetsprestation.
 • Estetik – höga poäng innebär ett ökat intresse för konst, poesi etc.
 • Känslor – höga poäng innebär en ökad förmåga att lätt kunna identifiera och uppmärksamma egna och andras känslor
 • Aktiviteter – höga poäng innebär en ökad nyfikenhet att prova nya saker medan låga poäng innebär att man hellre håller sig till det kända, beprövade.
 • Tankar – höga poäng innebär ett ökat intresse för kognitiva utmaningar, problemlösning, tankenötter som t ex korsord. Höga poäng har ett samband med höga poäng på intelligenstester.
 • Värderingar – höga poäng innebär en ökad benägenhet att kunna ompröva värderingar. Höga poäng har ett positivt samband med arbetsprestation.

Fasetterna för vänlighet:

 • Tillit –  höga poäng innebär en ökad benägenhet att tro gott om andra människor och ha som utgångspunkt att andra vill mig väl medan låga poäng innebär att man har ett mer cyniskt synsätt. Höga poäng har ett samband med sociala relationer och nöjdhet med livet men har inget positivt samband ur karriärsynpunkt.
 • Rättframhet – höga poäng innebär en ökad benägenhet att vara mer rättfram medan låga poäng innebär att man är mer strategisk.
 • Osjälviskhet – höga poäng innebär att vara väldigt fokuserad på andras välbefinnande medan låga poäng innebär att man är mer självcentrerad.
 • Följsamhet – höga poäng innebär att vara väldigt fokuserad på samspel och lojalitet medan låga poäng innebär att man är mer självcentrerad.
 • Blygsamhet – höga poäng innebär att vara ödmjuk och inte vilja ta plats på någon annans bekostnad medan låga poäng innebär att man är mer arrogant och skrytsam.
 • Ömsinthet – höga poäng innebär en ökad benägenhet att bli berörd av andras behov medan låga poäng innebär att man är mer rationell och inte faller så lätt för vädjan.

Fasetterna för målmedvetenhet:

 • Duglighet – höga poäng innebär en ökad tilltro till sin egen förmåga medan låga poäng innebär en lägre tilltro till sin egen förmåga.
 • Ordningsamhet – höga poäng innebär att vara välorganiserad och ordentligt medan låga poäng innebär att man är ostrukturerad och mer slarvig. För mycket av ordningsamhet närmar sig tvång.
 • Samvetsgrannhet – höga poäng innebär att vara mycket noga med att följa överenskommelser, regler etc. och att göra rätt medan låga poäng innebär att man är mer ”streetsmart” och inte anpassar sig efter de mer konventionella reglerna.
 • Prestationssträvan – höga poäng innebär att ha en hög ambitionsnivå medan låga poäng innebär att man har en lägre inre ambition.
 • Självdisciplin – höga poäng innebär att ha förmåga att ”gneta på”, att slutföra en uppgift trots att det kanske är tråkigt medan låga poäng innebär att man saknar den förmågan.
 • Eftertänksamhet – höga poäng innebär att ha förmåga att tänka efter ”innan” medan låga poäng innebär att man saknar den förmågan.

Trailer

Hållplatser
 • Presentation Sara Henrysson Eidvall 1:37
 • Fasetter för öppenhet 04:15
 • Fantasi 04:18
 • Estetik 06:59
 • Känslor 07:55
 • Aktiviteter 09:16
 • Tankar 09:35
 • Värderingar 10:33
 • Kombinationer av fasetter och faktorer 11:26
 • Fasetterna för vänlighet - tillit 11:53
 • Rättframhet 12:57
 • Osjälvsikhet 13:26
 • Följsamhet 15:00
 • Blygsamhet 15:36
 • Ömsinthet 16:24
 • Fasetterna för målmedvetenhet 17:30
 • Duglighet 17:55
 • Ordningsamhet 19:00
 • Samvetsgrannhet 19:40
 • Prestationssträvan 21:20
 • Självdisciplin 24:34
 • Eftertänksamhet 25:50
Ladda ner artikel om Big Five:
Lästips:

Träna ledarskap (2010) Lundberg, P. och Henryson Eidvall, S.

Länkar:
Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.

  160. Fördjupning av ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen ) – personlighetstest del 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sara Henrysson Eidvall
  Rulla till toppen