158. Vad använder man ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen) till
- personlighetstest del 2.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Sara Henrysson Eidvall

Det här avsnittet handlar om vad man använder ”the Big Five” (Femfaktorsmodellen) till. Det är del 2 i serie om personlighetstest.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vad använder man ”The Big Five” Femfaktorsmodellen till?

Vilken dimension i Femfaktorsmodellen ger bästa möjlighet att lyckas med det man företar sig?

När kan information om klientens personlighet vara relevant i behandling?

Kan personlighetstest vara hjälpsamt när du utvecklar dig som terapeut?

Vilken dimension i Femfaktormodellen är vanlig hos psykologistudenter?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Sara Henrysson Eidvall är legitimerad psykolog, specialist i arbetslivets psykologi, chefspsykolog för Mensa. Hon undervisar i personbedömning och urval på psykolog- programmet vid Stockholms universitet och arbetare som konsult på Sandahl Partners.

Sara Henrysson Eidvall
Kort sammanfattning:

The ”Big Five” (Femfaktorsmodellen) personlighetstest kan användas till att göra urval t ex vid anställning av personal. Det kan också användas vid personlighetsutveckling, när man vill veta mer om sina egna styrkor och svagheter och få en ökad självkännedom. Det är också mycket användbart vid yrkesrådgivning för att ta reda på vad man har för styrkor och resurser som individ.

Att ha kännedom om sin personlighet kan hjälpa en att göra strategiska val i livet.

Målmedvetenhet och känslomässig instabilitet är två dimensioner som genomsyrar ens personlighet väldigt mycket.

Det kan finnas ett värde i att få en bild av sin personlighet. I början av en behandling kan det t ex finnas ett värde i att använda en test för att normalisera. Det är dock viktigt att tänka på att testen ska vara relevant, fylla en funktion.

Det finns en mängd olika personlighetstester ute på marknaden. Dessa är av varierande kvalité. Femfaktorsmodellen är validerad och de tester som är baserade på den (vilket tydligt ska framgå) är de tester som bör användas.

Några exempel är NEO, MAP och Personality 150.

Vissa populära tester saknar helt vetenskaplig bakgrund. Det är viktigt att komma ihåg att vi människor har alla personlighetsdrag men olika mycket och att vi inte ÄR ett personlighetsdrag. Vissa av dessa icke vetenskapliga tester tillskriver ofta en person ett personlighetsdrag som att hen ÄR ”si eller så”, vilket kan vara ganska nedslående.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Ladda ner artikel om Big Five:
Lästips:

Träna ledarskap (2010) Lundberg, P. och Henryson Eidvall, S.

Länkar:
Här kan du lyssna på de andra avsnitten i serien om personlighetstest:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.