Podcasts › 135. HBTQ-begrepp – bra att veta för dig som är behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Kalle Norwald

Det här avsnittet handlar om HBTQ-begrepp

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Kalle Norwald

Lena Olsson-Lalor och Kalle Norwald hjälper dig att sortera och informerar samt inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

Trailer

För att lyssna på avsnittet behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du starta din prenumeration och logga in på Podbean

Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll. 

Begrepp inom HBTQ:

Det finns många olika begrepp och olika bokstavskombinationer, HBTQ, LHBTQ och HBTQ+.

Vanligast begreppet i Sverige är HBTQ eller HBTQ+.

HBTQ är ett begrepp som ska beskriva individer som bryter mot normer rörande sexualitet och/eller kön. 

H = Homo- och hetero handlar om en persons sexuella läggning.

Homosexualitet är en person har förmågan att bli kär eller sexuellt attraherad av en person som har samma kön som en själv.

Heterosexualitet är en person som har förmåga att bli kär eller sexuellt attraherad av en person som har motsatt kön. Detta hänvisas som norm i de flesta samhällen.

B = Bi handlar om också en sexuell läggning.

Bisexualitet – Grundar sig i modellen att vi har TVÅ kön. En bisexuell person har förmågan att bli kär eller sexuellt attraherad av en person som har samma kön som en själv OCH en person av motsatt kön.

T= Trans handlar om könsidentitet.

Transsexualism betyder att det juridiska kön man tilldelats vid födseln (vilket helt bestäms av vilka genitalier vi föds med) inte stämmer med den man själv identifierar sig som. 

Transsexualismbegreppet/diagnoskriteriet kommer att ändras till könsdysfori inom snar framtid.

Pansexualitet är ett nyare begrepp som beskriver en person som har förmågan att bli kär eller sexuellt attraherad av en person oavsett kön. Då inkluderas även de personer som inte identifierar sig som något specifikt kön.

Ickebinär: En identifierar sig som både man eller kvinna, allt där emellan, varken eller, eller ingenting.

Transvetism – Är en person som föredrar att klä sig i det motsatta könets attribut och kläder. Har inget med  könsidentititet eller sexualitet att göra = ett könsuttryck som inte har med sexualitet eller könsidentited. att göra.

Q= Queer kan säga något om både sexuell läggning och könsidentitet.

Ifrågasättande av samhällets normer kopplat till sexualitet och/eller kön.

Tre delar:

CIS: En person som Inte identifierar sig dom trans.

HBTQ I: I = Intersexualism

HBTQIA: A = Asexualitet

Det finns många ord att försöka beskriva olika könsidentiteter eller typer av könsidentiteter.

Det viktigaste är inte att vi kan alla begrepp utan att vi alla är ödmjuka och förstår att varje individ själv vill och behöver identifiera sin egen könsidentitet själv.

HÅLLPLATSER:

Kolla gärna in de här avsnittet också:

136. HBTQ och psykisk ohälsa vid avvikelse från normen

137. HBTQ och ett bra bemötande

BOKTIPS:

Kontakt:

Kalle Norwald

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev