129. Traumafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.
Gäst: Anette Birgersson

Avsnittet handlar om traumafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdoma

Lena Olsson-Lalor och Anette Birgersson hjälper dig att sortera och informerar samt inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Vilka delar innehåller traumafokuserad KBT för barn och ungdomar?

Hur går  TF-KBT till?

Vad står ”PRACTICE” för?

Hur skriver man boken om traumat (traumanarritiv)? 

När jobbar man med barnet och när jobbar man med föräldrarna och har de gemensamma samtal?

 • Anette Birgersson Socionom, leg. psykoterapeut/Licensed Psychotherapist Adjunkt/Lecturer Barnafrid – Swedish National Centre of Research and Knowledge in Child Abuse.
 •  
 • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt studierektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.
Sammanfattning:

TF-KBT är en familjefokuserad traumabehandling där man arbetar med både barn och förälder alt. annan omsorgsperson). 

En strukturerad, komponentbaserad metod som är adaptiv och flexibel till kulturell miljö, ålder och familjesystem.

Målet är att terapeuten ska hjälpa föräldrar att kunna ta över ansvaret att hjälpa barnet. Att kunna hjälpa barnet om eventuella symtom återkommer. Man strävar efter att lyfta relationen mellan förälder och barn.

Komponenter:

1. Stabiliseringsfas Nu-perspektiv

 • P – Psykoeducation and parentingscills – psykoedukation och föräldrafärdigheter) 
 • R – Relaxation – avslappning  
 • A – Affective modulation – känsloskola 
 • C – Cognitive processing –  kognitiv bearbetning

2. Då-perspektiv

 • T – Traumanarrative – traumaberättelse
 • I- In vivo desensibilitation – in vivo exponering

3. Framtidsperspektiv 

 • C – Conjoined parent-child sessions
 • E – Enhancing safety- and socialscills – vidmakthållande
Trailer:

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser
Kolla gärna in det här avsnittet också:

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.