123. Fyra dagars KBT-behandling vid tvångssyndrom OCD. Bi en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Madeleine Magnusson

Det här avsnittet handlar om fyra dagars KBT-behandling vid tvångssyndrom OCD = The Bergen 4-day treatment B4DT

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Madeleine Magnusson

Lena Olsson-Lalor och Madeleine Magnusson hjälper dig att sortera och informerar samt inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 • Hur går B4DT-behandlingen för OCD till?
 • Innehåll i de fyra dagarna av intensiv behandling?
 • Vad krävs av behandlarna och vad krävs av patienterna? 
 • När säger man: -”Det här är din sista dag med tvång”?
 • Madeleine Magnusson leg. psykolog, leg.psykoterapeut och enhetschef på Ångestenheten Psykiatri Nordväst Region Stockholm.
 • Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

För att lyssna på det här avsnittet behöver du prenumerera på KBT-podden.

Här kan du starta din prenumeration och logga in på Podbean

Genom att prenumerera på podden visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll. 

Fyra dagars KBT-behandling vid tvångssyndrom OCD

Vad är B4DT?

B4DT (The Bergen 4-day treatment) är en skräddarsydd exponeringsterapi med responsprevention. Behandlingen skräddarsys efter individen och ges i grupp. Behandlingen sker under 4 dagar. Gruppstorleken är 3-6 deltagare med en behandlare per patient.

Metoden, som är utvecklad i Norge av Gerd Kvale and Bjarne Hansen, har visat sig mycket effektiv.

Vilka klienter får behandlingen i Sverige?

Ångestenheten vid Psykiatri Nordväst i Stockholm, ingår som första mottagning i landet, i ett pilotprojekt där man utför B4DT. I februari 2019 började enheten att utföra gruppbehandlingen.

Det är remisskrav men man tar emot patienter från hela landet. Avgörande är om tvånget kan behandlas på annan plats än i hemmiljön. Patienten behöver vara mycket motiverad. Måste vara närvarande alla fyra dagar och inte känna någon tveksamhet inför detta.

Det är flest kvinnor som söker, ungefär som till psykiatrin i stort. Många unga, via BUP. Från unga patienter upp till 50-60 årsålder.

Behandlingsteamet består av psykologer, psykoterapeuter och läkare. Det krävs en behandlare per gruppdeltagare och varje specifik kompetens tas till vara i teamet. 

Patienterna har olika typer av tvång och varierande svårighetsgrad av tvång inom gruppen.

Behandlingsupplägg:

Dag 1 – Psykoedukation och teknikträning (hur ska förändringen skapas, utkast till exponeringsövningar t ex rollspel, ta på bordet) Sista dagen med tvång!!

Dag 2 och 3 – Exponering Varvar träff morgon och individuell exponering med sin terapeut. Använder grupp, varandra, köpcentra, tång etc. det som krävs för exponeringen. Behandlaren med i den grad behandlaren behövs. Behandlaren försöker att fasa ut sitt stöd för att öka patientens tro på sin egna kompetens. I slutet av dag 3 bjuds närstående in. för att få information om hur de kan stödja och hjälpa patienten att vidmakthålla förändring. 

Dag 4 – Återsamling. Hur ska vi jobba med vidmakthållande? Planering och aktivitetsschema för fortsatt träning. Vilka framsteg har patienten gjort? Vad har fungerat?

Efter 10 dagar – Avstämning

Efter 3 månader – uppföljning, individuellt besök med mätning. 

Resultat:

Klienterna har vid dag 1 måttligt till svårt tvång, sen vid dag 4 har de på gruppnivå (snittpoäng för grupp) strax ovanför subklininsk nivå dvs under diagnosgräns. Mätning sker med skattningsskala Y-BOCS.

I Norge gjordes en uppföljning efter fyra år (ca 2000 patienter) och där sågs lika bra resultat som efter 3 månader.

Svårigheter/utmaningar:

Att få ett bra flyt i behandlingen. Krävande för både behandlare och patient. Då man bryter mot traditionell bild av hur psykologer arbetar sker en del ifrågasättande av metoden.

Det kan också vara en svårighet om en fyra dagars behandling bryter mot det ersättningssystem som finns i den region patienten söker behandling.

Fördelar:

Patient slipper långvarig sjukskrivning och ges möjlighet till snabb förbättring. Det är få avhopp från behandlingen trots att det är mycket intensivt och krävande för patienten.

Förberedelse inför behandlingen:

Behandlingen kräver mycket struktur, planering och koordinering innan. 

Läkare diagnostiserar och en psykolog bedömer behovet av insats. En ”checkup” sker veckan innan start för att se att det är ordnat så patient kan närvara samt är motiverad.

Krav för att utföra B4DT:

För att kunna utföra behandlingen krävs att man är ett team av kompetent personal om minst 3 personer då det krävs en behandlare per patient.

Om man vill använda sig av manualen krävs en certifiering.

HÅLLPLATSER:

 • Presentation av Madeleine Magnusson: 01.48 
 • Om B4DT – 3:01 
 • Nivå av tvång vid dag 1 och dag 4 – 03:44
 • Mätningar/skattningar- gruppnivå, subkliniskt nivå – 04:02
 • Typisk patient – 06:21
 • Behandlingen på ångestenheten Psykiatri nordväst Region Stockholm – om pilotprojektet 08:58
 • Första behandlingsdagen – 18:49
 • Den andra samt tredje behandlingsdagen – 22:29
 • Fjärde behandlingsdagen – 27:53
 • Resultat – 30:10
 • Svårigheter och fördelar – 32:24
 • Förberedelser inför de 4 dagarna – 38:34
 • Krav för att få använda metoden – 40:20

Kolla gärna in det här avsnittet också:

45 Tvång och ältande med Olle Wadström

Lästips:

Psykiatri Nordväst

Helse-Bergen

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

123. Fyra dagars KBT-behandling vid tvångssyndrom OCD. Bi en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Madeleine Magnusson
Rulla till toppen