Podcasts › 112. Psykos – från en klinikers perspektiv. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Ulrika Lundmark

Psykos – från en klinikers perspektiv

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Ulrika Lundmark

Vad är typiskt för en psykos och vad är individuellt?

Ulrika Lundmark ger oss tips på hur vi kan uppmärksamma tecken på psykos och vad vi behöver göra när vi märker det, vare sig vi arbetar på egen hand eller i team.

Hur fångar vi upp det friska hos personen och när kan KBT hjälpa? 

På vilket sätt arbetar man med KBT vid psykos?

I dagens avsnitt pratar Lena Olsson-Lalor om Psykos – från en klinikers perspektiv med Ulrika Lundmark.  Ulrika Lundmark är psykiatrisjuksköterska med lång erfarenhet av kliniskt arbete med psykosdrabbade personer.

Lena Olsson-Lalor och ulrika lundmark sorteraR, informeraR och inspirerar  dig till att bli en bättre behandlare.

För att lyssna på detta avsnitt behöver du prenumerera på KBT-podden.

Genom att börja prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser:

1.53 Presentation Ulrika Lundmark

2.33 Vad är en psykos?

3.05 Akuta psykoser och kroniska tillstånd

4.19 Vanliga tidiga tecken

5.30 Symtom vid psykos

6.18 Positiva symtom

6.42 Negativa symtom

7.13 Drogutlösta psykoser

7.51 Både positiva och negativa symtom – medicinering

10.31 Patientens behov av återhämtning och stöd

13.55 Sjukdomsinsikt – Motiverande samtal – Stöd vid medicinering

17.07 Social färdighetsträning – Vem drabbas?

24.30 Insjuknandeålder och differensialdiagnostik

25.27 Vid vilka diagnoser förekommer psykos?

27.38 Frågor att ställa vid misstanke om psykos – skattningar

35.02 KBT vid psykossjukdom

37.17 Tankar och röster – skilja mellan hallicination och tankar

44.11 Tidig och bred hjälp

47.50 Tips till behandlare och patient

Boktips:

Psykos av Helldin, L. (2005) 

Ulrika Lundmark är Psykiatrisjuksköterska och KBT-terapeut.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev