105. Triagering av psykisk ohälsa.
Bli en bättre behandlare med
Lena Olsson-Lalor.

Det här avsnittet handlar om förstastegs triagering av psykisk ohälsa.

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare. 

 

Det här avsnittet svarar på frågorna:

Varför är det så viktigt med triagering av psykisk ohälsa?

Vilka steg utför man när man triagerar?

Vilka organisationer är lämpliga för triagering av psykisk ohälsa?

Vem inom organisationen behöver känna till triagering?

 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT. 

Sammanfattning:

I arbete med människor möter vi ofta dem som lider av olika grad av psykiskt ohälsa.

Genom att tidigt göra en bedömning av angelägenhetsgrad kan vi ge rätt stöd vid rätt tidpunkt, till rätt person och därmed rädda liv.

Bedömningen av angelägenhetsgraden – Triageringen sker i tre steg.

  • Upptäcka
  • Bemöta
  • Triagera

För att göra detta behöver man vissa färdigheter som t ex att lyssna aktivt och och känna igen tecken.

När vi upptäckt och bemött behöver vi agera på något sätt. Där är rutiner i verksamheten viktigt för var och en.

Det är särskilt viktigt att vi vågar stanna kvar efter upptäckt och att försäkrar oss om att vi lämnar vidare till nästa länk om det inte är vi själva som ska hjälpa.

Trailer

För att kunna lyssna på alla avsnitt i KBT-podden behöver du prenumerera på podden.

Genom att prenumerera visar du din uppskattning och gör det möjligt för oss att fortsätta skapa innehåll.

Hållplatser

Vill du ha nyhetsbrev från oss?

Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.