105*. Triagering psykisk ohälsa. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Det här avsnittet handlar om att triagering av psykisk ohälsa.

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera samt informerar och inspirerar  dig till att bli en bättre behandlare.

 • Varför är det så viktigt med triagering av psykisk ohälsa?
 • Vilka steg utför man när man triagerar?
 • Vilka organisationer är lämpliga för triagering?
 • Vem inom organisationen behöver känna till triagering?

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi – KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

I arbete med människor möter vi ofta dem som lider av olika grad av psykiskt ohälsa.

Genom att tidigt göra en bedömning av angelägenhetsgrad kan vi ge rätt stöd vid rätt tidpunkt, till rätt person och därmed rädda liv.

Bedömningen av angelägenhetsgraden – Triageringen sker i tre steg.

 • Upptäcka
 • Bemöta
 • Triagera

För att göra detta behöver man vissa färdigheter som t ex att lyssna aktivt och och känna igen tecken.

När vi upptäckt och bemött behöver vi agera på något sätt. Där är rutiner i verksamheten viktigt för var och en.

Det är särskilt viktigt att vi vågar stanna kvar efter upptäckt och att försäkrar oss om att vi lämnar vidare till nästa länk om det inte är vi själva som ska hjälpa.

HÅLLPLATSER:

 • Varför är det viktigt med triagering och vad är det? 1.16
 • Vad är psykisk ohälsa? – hur mycket? – vad kan vi göra? 2.46  
 • Vem kan triagera? 4.33
 • Att vilja, att kunna och våga fråga 6.43
 • Samarbete inom och mellan verksamheter 8.53
 • Tre steg i triagering av psykisk ohälsa 12.27
 • Upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa 12.53
 • Bemöta tecken på psykisk ohälsa 14.54
 • Triagering efter upptäckt och bemötande 17.30
 • Avslut 20.33

Länkar:

Webbkurs i triagering för baspersonal

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

105*. Triagering psykisk ohälsa. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor
Rulla till toppen