Podcasts › 105. Triagering psykisk ohälsa

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Varför är det så viktigt med triagering av psykisk ohälsa?

Vilka steg utför man när man triagerar?

Vilka organisationer är lämpliga för triagering?

Vem inom organisationen behöver känna till triagering?

Lena Olsson-Lalor hjälper att sortera, informera och inspirera  dig till att bli en bättre behandlare i att triagera psykisk ohälsa.

Hållplatser:

1.16 Varför är det viktigt med triagering och vad är det?

2.46 Vad är psykisk ohälsa? – hur mycket? – vad kan vi göra? 

4.33 Vem kan triagera?

6.43 Att vilja, att kunna och våga fråga

8.53 Samarbete inom och mellan verksamheter

12.27 Tre steg i triagering av psykisk ohälsa

12.53 Upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa

14.54 Bemöta tecken på psykisk ohälsa

17.30 Triagering efter upptäckt och bemötande – rutiner i verksamhet – om att stanna och att lämna vidare till nästa länk samt om en trygg plats

20.33 Avslut

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare samt lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Kommande webbkurs Triagering av psykisk ohälsa för personal inom kommun och landsting