Podcasts › 101. Samtal med ungdom

Hur samtalar man med ungdomar i behandling?

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Gäst: Mirja Vahlström

Vad  behöver man tänka på när man har samtal med en ungdom i behandling?

Några tips och trix för att underlätta samtalet med ungdomen.

Lena Olsson-Lalor är legitimerad psykoterapeut och handledare i KBT och Mirja Wahlström är KBT-terapeut.

Lena och Mirja hjälper dig att sortera, informera och inspirera dig i ämnet samtal med ungdom. De hjälper dig att bli en bättre behandlare i samtal med ungdom.

Hållplatser:

02:35 Förändring med åldern – kognitiv förmåga, metaperspektiv,

03:58 Socialisering, autonomi, roller, språk

06:35 Att ta hänsyn till när man jobbar med ungdomar

08:10 Punkter till hjälp vid ett behandlingssamtal – att minska motståndet

11:09 – att locka fram motivationen till förändring

18:10 – att fånga upp förändringsprat

25:44 – att komma till beslut och att ta steg

33:15 – att lära sig av framgångar och bakslag – uppföljning och utvärdering

36:05 Om inlärning – externalisera, visualisera och automatisera 

38:34 Sammanfattning

Boktips:

Lyssnar din tonåring? :samtal med förändring som mål av Liria Ortiz, Charlotte Skoglund, Charlotte Skoglund

Motiverande samtal – MI med tonåringar och unga vuxna av Sylvie Naar-King, Mariann Suarez

Mirja Vahlström är KBT-terapeut och har i många år arbetat med ungdomar på behandlingshem

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare