Podcasts › 94. Fallbeskrivningar – genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism

Fallbeskrivningar – genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism med Bli en bättre behandlare och Lena Olsson Lalor.

Gäst  Mirja Vahlström

Hur kan vi hitta vilken typ av självkänsla klienten har utifrån en traditionell SORK eller funktionsanalys?

Lena Olsson-Lalor och Mirja Wahlström diskuterar två fall: Daniel med symtom av depression och Leila med symtom av stress och utmattning.

Ladda ner en tom SORK här

Ladda ner Daniels SORK här

Ladda ner Leilas SORK här

Läs bloggen Fallbeskrivningar – genuint låg självkänsla och maladaptiv perfektionism

Lästips:

Självkänsla och perfektionism -från teori och forskning till klinisk tillämpning av Irena Makower

Mirja Vahlström är KBT-terapeut och CRA-behandlare

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev ”Bli en bättre behandlare” för att ta del av extra material mm