Podcasts › 36. KBT-behandling vid Generellt ångestsyndrom (GAD) – Intolerance for uncertainty therapy (IUT). Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Bengt E Westling

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Bengt E Westling om GAD och KBT-behandlingen IUT.

Bengt E Westling är Fil.dr. docent i klinisk psykologi, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och psykoterapihandledare (KBT).

GAD, ibland kallat ”tänk om”-syndromet, är associerat med ”tänk om”-tankar och problemlösning av dessa tankar.

Tankarna och problemlösningen skapar en oändlig kedja som i sin tur skapar ångest och ett stort lidande för patienten.

KBT-behandlingen ”Intolerance for Uncertainty Therapy” är en evidensbaserad terapiform som hjälper patienten att öka sin tolerans för osäkerhet.

Bengt berättar bla att man i terapin arbetar med att skilja mellan hypotetiska och verkliga problem och även att utforska och utmana positiva antaganden med att oroa sig.

Eftersom patienter med GAD begränsar sig i sitt liv, så är en stor del i behandlingen inte bara att öka toleransen för osäkerhet, utan också att hjälpa klienten att finna det liv som hen vill leva.

 

Veckans lästips:

Oro – Att leva med tillvarons ovisshet av Anna Kåver

Cognitive Behavior Therapy Targeting Intolerance of Uncertainty: Application to a Clinical Case of Generalized Anxiety Disorder. Artikel av Melisa Robichaud, Vancouver CBT Centre and University of British Columbia

 

Länkar:

http://www.bengtewestling.se

 

Värd: Lena Olsson-Lalor

Klippning: Camilla Andersson

Kontakt: info@kbt-podden.se eller https://www.facebook.com/kbtpodden/