Podcasts › 53. Neuropsykologi, ADHD och Autismspektrat. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Linda Gjertsson

I dagens avsnitt intervjuar Lena Olsson-Lalor Linda Gjertsson i ämnet neuropsykologi, ADHD och Autismspektrat.

Linda Gertson är leg. psykolog, leg.psykoterapeut och specialist i neuropsykologi. 

Linda hjälper oss att skilja mellan neuropsykologi och neuropsykiatri.

Hon beskriver särdragen i ADHD och Autismspektrat.

Vi får några riktlinjer för hur vi som behandlare kan bemöta en person med ADHD och Autism i terapirummet och också vilka fallgropar som vi bör vara uppmärksamma på för att bli en bättre behandlare.

Veckans lästips:

Den kompletta guiden till Aspergers syndrom av Tony Attwood

KBT vid adhd: psykologisk behandling av vuxen-adhd, terapeutmanual och klienthandbok av Safren, Sprich  och Perlman m.fl.

Beteendestöd i vardagen: handbok i tillämpad beteendeanalys av Peter Karlsson

ADHD och autismspektrumstörning i ett livsperspektiv: En klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsproblem av Thernlund.

Självhjälp:

Doktorn kunde inte riktigt laga mig: barn om sjukdom och funktionshinder och om hur vi kan hjälpa av Kristina Renlund

Pricken av Margret Rey, H. A. Rey

Genom dörrar: vägen från autism till självständigt liv av Temple Grandin

Kontakt:

http://lindagjertsson.se

Värd: Lena Olsson-Lalor

Klippning: Camilla Andersson

Kontakt: info@kbt-podden.se eller https://www.facebook.com/kbtpodden/