Livskompassen
- värden i livet: Terapeutens verktyg i KBT

Livskompassen är ett verktyg inom Acceptance and Commitment therapy (ACT) där man hjälper klienten att hitta sina värden i livet. Med livskompassen hjälper du som terapeut din klient att gå i riktning mot sina värden för att öka psykisk hälsa och välbefinnande.

Om utbildningen

Livskompassen – värden i livet: Terapeutens verktyg i KBT är kursen för dig som vill lära dig att arbeta med Livskompassen.

 

Livskompassen är ett verktyg inom Acceptance and Commitment therapy (ACT) där man hjälper klienten att hitta sina värden i livet. Med livskompassen hjälper du som terapeut din klient att gå i riktning mot sina värden för att öka psykisk hälsa och välbefinnande.

Med de 5 stegen kan du lätt använda dig av livskompassen tillsammans med dina klienter. Verktyget kan användas  i en engångssession, under kartläggningen, under hela behandlingsserien eller under vidmakthållandefasen.

 

ACT är en förkortning på Acceptance and Commitment therapy och är en psykoterapeutisk behandling under  paraplybegreppet KBT (kognitiv-beteendeterapi). Inom arbetslivet och preventativt arbete med  t ex stress används Acceptance and Commitment Training istället för att visa att det inte är regelrättig psykoterapi.

Livskompassen kan användas inom båda begreppen dvs therapy och training. Metoden ACT är utvecklad av psykologen Steven Hayes på 1980-talet.

 

Med hjälp av kursen Livskompassen får du lära dig att:

  • * öka klientens motivation att gå i värderad riktning;
  • * utforska vilka klientens personliga värden är;
  • * hjälpa klienten att väga hens värden;
  • * hitta diskrepansen mellan hens värden och hens nuvarande liv;
  • * fånga upp delmål och mål som går i riktning mot värden;
  • * motivera klienten att ta faktiska steg mot sina värden;
  • * hjälpa klienten att vidmakthålla sina förändringar.
 
När du går kursen bjuds du också in till Behandlarsällskapet där du får möjlighet till kollegial handledning mm.
Du får:

Förkunskapskrav: Inga förkunskapskrav krävs.  Kunskaper inom KBT och ACT underlättar.

Livskompassen – värden i livet ingår i ”bli en bättre behandlare” serie – verktyg i KBT.

Gör dig beredd att gå livskompassen med hjälp av våra andra kurser i serien ”verktyg i KBT”

 

Pris: 2990 ink. moms (2990 ex. moms för företag)

Beställning för företag
 

Fyll i formuläret nedan och kolla sen din inbox så du fått en bekräftelse.

    <