Webbaserad grundkurs KBT

Webbaserad grundkurs
i KBT

Kommer i höst!

 • Vill du bli KBT-kompetent?
 • Vill du få spetskompetens i beteendeförändring?
 • Vill du använda KBT i ditt arbete?

Då är den här kursen för dig:)

Om utbildningen

Den här Grundkursen i KBT ger dig spetskompetens i KBT.

Det gör dig attraktiv på arbetsmarknaden som KBT-kompetent och du kan skriva jobbansökan och CV med stolthet!

Den här kursen passar dig som vill komma igång med  KBT-inriktade samtal.

Kursen ger dig hjärtat av KBT.

Grunderna i KBT ger dig skickligheten att bedriva KBT-inriktade samtal, ge psykosociala samtal och att använda KBT var helst behovet finns.

Kursen ger dig plattformen så att du förstår varför någon gör som hen gör, vad som kan göras åt det och hjälpa personen vidare till ett meningsfullt liv.

Kursen vänder sig till dig som:

 • Vill använda KBT i ditt arbete
 • Är social-pedagog, behandlingsassistent, samtalsledare, coach, mentor, pedagog eller ger psykosocial behandling.
 • Är fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare eller annan vårdpersonal.
 • Vill påminna dig om dina kunskaper i  KBT.
 • Arbetar med en annan metod och vill lära dig om KBT.
 • Jobbar med korta samtal i fysiska möten, via video, telefon eller chat (t ex rådgivning eller hjälplinje).
 • Vill lära dig hjälpa andra till varaktig beteendeförändring.
 • Vill hjälpa någon annan att förstå sig själv och hur de kan göra förändringar.
 • Vill samla ihop förståelsen av andra små utbildningar som saknar plattformen KBT.
 • Drömmer om att bli KBT-terapeut

 

Kursens lärandemål:

 • Grundförståelse kognitiva och inlärningspsykologiska teorier
 • KBT kommunikation och förhållningssätt, 
 • Förståelse för hur känslor, tankar, beteenden och fysiologiska reaktioner interagerar.
 • Konkreta redskap till att kunna hjälpa klienten  att hantera svåra känslor som rädsla, ilska, sorg och skam,
 • Konkreta verktyg för att förändra beteenden och tankesätt.
 • Konkreta verktyg för att gå i värderad riktning.

Omfattning:

40 timmars utbildning – jämförbar med 5 dagars utbildning på plats. Tid för arbete med övningar mellan lektionerna tillkommer

Motsvarar ca 7.5 högskolepoäng

Undervisningsform:

Webbkurs med inspelade föreläsningar.

Kursledare:

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin.Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

* Den här kursen ger dig inte behörighet att söka till legitimationsgrundande psykoterapeutisk utbildning. Den är inte heller jämförbar med grundläggande psykoterapiutbildning KBT som motsvarar 45 högskolepoäng.

Kursens innehåll:

Du får:

 • 21 lektioner
 • Checklistor
 • Verktyg och utskrifter
 • Åhörarkopior
 • Övningar
 • Quizar
 • Intyg/kursbevis vid genomförd  utbildning
 • Tillgång till webbutbildningen i 6 månader
 • Inbjudan till Behandlarsällskapet – livemöten med din lärare och kollegial handledning samt exklusiv sluten facebookgrupp.

Pris: 6990 ex moms/deltagare (8738 inkl. moms)

Med avbetalning 7300 ex. moms.

Spara 1250 kronor genom att förbeställa kursen nu!

Pris 5990 ex. moms (7488 inkl. moms)

Fyll i formuläret nedan och kolla sen din inbox så du fått en bekräftelse.


 

Här kan du ladda ner en pdf om varför man gör som man gör - för dig som är nyfiken på KBT

Rulla till toppen