Blogg › Värderad riktning för terapeuten – livskompassen

Värderad riktning för terapeuten  – livskompassen med Lena Olsson Lalor

Vi tittar på DIN värderade riktning som terapeut – din egen utveckling i arbetet – livskompassen i området arbete.

Vi behöver fortsätta att utveckla oss i vårt arbete som terapeuter hela tiden. Vi tränar våra klienter att gå i riktning mot sin värderade riktning men ibland glömmer vi bort att titta på vår egen värderade riktning – livskompass. Därför vill jag att vi fokuserar på vår egen livskompass det i det här avsnittet.

Vi tittar på hur dina personliga livsvärden som terapeut kan tänkas se ut och hur viktiga var och en av dessa är för dig. Vi tittar på hur vi hittar diskrepansen mellan hur det verkligen ser ut idag och hur du vill att det ska se ut egentligen. Vi ser på vilka dina omedelbara mål kan vara och vad du kan göra redan idag för att gå i riktning mot det du önskar dig.

Ansvarig bloggare: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.