Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)

FÖR BEHANDLARE 2+2 dagar + en halvdag via webb

Kursen riktar sig i första hand till personer inom hälso- och sjukvård; tex psykologer, psykoterapeuter, socionomer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller läkare, som önskar lära sig mindfulness från grunden genom att påbörja eller utveckla sin egen meditationspraktik. Det är också en grundläggande kurs för den som vill använda MBKT vid behandling av klienter och efterhand själv vill lära ut mindfulness till andra. Kursen kan också passa personer inom angränsande områden, t.ex inom skola eller HR-området. MBKT rekommenderas sedan 2016 av Socialstyrelsen, som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.

Kursen motsvarar 8-veckorsprogrammet (steg 1 i MBSR vid Center for Mindfulness Sweden).

 

Du får;

  • Steg 1 MBKT  för professionella
  • Steg 1  MBSR
  • Räkna utbildningen som egenterapi/egenutbildning om du läser legitimationsgrundande psykoterapiutbildning (se aktuellt lärosäte/institut).

Behörighet till:

  • Steg 2 MBKT handledare för professionella  (Luleå 2019)
  • Vidare MBSR

 

Innehåll

Innehållet baseras huvudsakligen på mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) enligt Zindel Segal, Mark Williams och John Teasdale. Kursen är delvis upplevelsebaserad och meditation i grupp kommer att vara återkommande under kursdagarna. Reflektioner och återkoppling på övningarna görs ur personligt perspektiv, så att den är utbildningsterapeutisk, men i kursen berörs också hur mindfulnessövningar kan användas i sitt praktiska arbete med andra. Inom gruppen råder tystnadsplikt.

Material samt för- och eftermiddagsfika ingår.

Upplägg

2 + 2 heldagar samt halvdag via webb mellan träffarna, med möjlighet till dialog. Deltagare förväntas utföra hemuppgifter/meditation motsvarande 20 till 40 min per dag mellan de två kurstillfällena.

Kursledare

Henrik Kok är leg. fysioterapeut och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik med lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. Henrik är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har sedan 2006 hållit ett hundratal 8-veckorsprogram i MBKT. Han har genomgått sin mindfulnessutbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh.

Var? KBTarna – Bli en bättre behandlare Kungsgatan 24G Luleå

När? 6-7 oktober samt 10-11 november 2018 (halvdag via webb 17 oktober 13.00)

Vad kostar det? 10 000 ex moms (25%) Betalningen kan delas upp vid behov.

Anmälan är bindande och arrangören förbehåller sig rätten att ställa in vid för få anmälningar.

Anmälan senast 25 september 2018

info@blienbattrebehandlare.se

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) för behandlare

Anmäl dig här