Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT

Motsvarande omfattning 45 högskolepoäng (hp) . Utbildningen är auktoriserad av Svenska föreningen för Kognitiva och beteendeinriktade terapier. Utbildningsstart vt 2019 inställd.

Planerad start vt 2019 inställd

info@blienbattrebehandlare.se

Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT

Kontakta oss för mer information