Blogg › Tankefällor spel – illusion av kontroll

Tankefällor spel – illusion av kontroll

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Vad är en tankefälla?  

Ordet tankefälla används som beskrivning på negativa tankemönster som bygger på felaktiga tolkningar av verkligheten. Vi avbildar nämligen inte verkligheten så som den ser ut utan vi tolkar den utifrån våra erfarenheter och grundantaganden.

Vår egen bild av verkligheten är därför subjektiv och behöver inte stämma överens med någon annans verklighet. Däremot tror vi ofta att det är vi som har den ”rätta” verkligheten. Ofta har vi säkert ”rätt” men inte alltid. 

Det ligger i vår natur att anpassa verkligheten för att få så mycket bra som möjligt och så lite ont som möjligt från den. Detta gör vi både när vi samlar information och när vi bearbetar den.

Så, om det hjälper oss att förvränga tolkningarna så gör vi gärna det även om det blir ett negativt mönster.

Simnsalabim, en tankefälla har utvecklats.

Tankefällor spel – illusion av kontroll

– innebär alltså att man drar felaktiga slutsatser.

För en person med spelproblem handlar en tankefälla om att hen tror sig kunna kontrollera slumpen.

Tanken förvrängs för att uppfylla det man vill ha.

I det här fallet villl personen ha vinsten.

Här hjälper tankefällan personen med att förvränga så att hen faktiskt har förutsättningar att påverka slumpen.

”Om jag kan påverka slumpen så kan jag också påverka spelets utfall”

Ett exempel är att en person har föreställningen att hen kan med hjälp av sin begåvning, talang, träning eller sitt speciella sätt att spela, sitt val av bord eller maskin, påverka spelets utfall till sin egen fördel.

Det här kan leda till att personen överskattar möjligheterna att vinna. Det ändrar också sinnestämmningen till en ökad positiv förväntan på spelet, så då är karusellen igång mellan situation, tankar, handlingar och konsekvenser.

Den här tankefällan kallar vi illusion av kontroll av slumpen..

5 faktorer som bidrar till illusionen av kontroll av slumpen:

  1. Det personliga valet: aktivt deltagande
  2. Praktisk erfarenhet 
  3. Tidiga vinster
  4. Kännedom 
  5. Skicklighet 

Se vloggen nedan

Ansvarig bloggare: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.