Podcasts › 3. Suicidprevention – Våga fråga, våga stanna och våga hjälpa med problemlösning.

I det här extra avsnittet minns vi de som tagit sitt liv och de som har lämnats kvar.

Vi behöver våga ställa frågan, stanna kvar och lyssna på svaren och våga hjälpa vidare med problemlösning.

Boktips:

”Suicidalitetens språk” av Beskow, Palm Beskow och Ehnvall

och ”Konsten att rädda liv” av UllaKarin Nyberg.

Bra länkar: http://suicidezero.se och http://www.suicidprev.com 

Vi avslutar med att tända ett ljus och skicka vår kärlek vidare.