Blogg › Spelberoende diagnoskriterier dsm-5 Hasardspelsyndrom

SPELBEROENDE DIAGNOSKRITERIER; Hasardspelsyndrom är en diagnos i DSM-5 som är publicerad av American Psychiatric Association (APA).

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Det finns vissa spelberoende diagnoskriterier som en klient behöver uppfylla för att få diagnosen Hasardspelsyndrom. För att få diagnosen spelberoende och Hasardspelsyndrom behöver problemen ha funnits i minst 1 år. Vid KBT-behandling använder man sig av spelberoende diagnoskriterier ett hjälpmedel för att se att man använder KBT på ”rätt” sätt dvs att man arbetar med rätt sak.

Några spelberoende diagnoskriterier dsm-5 är:

Vid KBT-behandling för spelberoende är det också bra att klargöra topografin av spelbeteendet. Topografin av ett beteende är när man mäter hur mycket hen spelar för, hur ofta, hur länge etc.

Här kommer det också fram om spelproblematiken är episodiskt eller ihållande. Det är en avgörande skillnad när du lägger upp en behandling. Med detta följer även svårighetsgrad där lindrigt spelberoende har färre kriterier och svårt spelberoende uppfylls ju fler kriterier klienten uppfyller.

Även om man inte arbetar med att diagnostisera klienter utan arbetar med psykosocial behandling så är kriterierna bra att känna till eftersom de kan hjälpa dig att lägga upp behandlingen. 

Du kan ta hjälp av kriterierna för de visar vad klienten har problem med och behöver arbeta med.

Givetvis är det klienten som bestämmer målen men hen brukar tycka att kriterier och ”problemen” är desamma. Det hjälper er att se vilka beteenden som behöver minskas parallellt med att hitta konkurrerande beteenden som behöver ökas.

Spelberoende diagnoskriterier kan även användas som mätinstrument. Önskan är att beteendets topografi minskar eller upphör samt att färre kriterier uppfylls.

Spelberoende diagnoskriterier hittar du på videon.

Ansvarig bloggare: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.