Blogg › Samtal med ungdom

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Samtal med ungdom? Är det svårt? Är det komplext? Är det roligt? Kräver det mycket av oss som behandlare? Ja på alla 🙂

Kognitiv utvecklingsnivå 

Om vi tänker oss att ju yngre ett barn och ungdom är ju mer tydlig och enkel i språket behöver vi vara. Men det är inte bara att vi ska vara tydliga, använda korta meningar och minska användningen av metaforer, utan vi behöver också korta ned tidsspannet till här och nu, och kanske lite framåt i tiden. Tänk dig i proportion till hur många år ungdomen har på nacken i jämförelse med dig.

Ju äldre ungdomen blir ju mer har det abstrakta tänkandet utvecklats och ju äldre ungdomen blir kan de också hängiva sig åt fler perspektiv än sitt eget. De kan se fler fasetter på diamanten, så att säga 🙂

6 steg till ett lyckat samtal med ungdomen 

När jag samtalar med ungdomar har jag några steg som jag brukar ha i åtanke. Det har jag även med vuxna förstås. Med ungdomar är det dock verkligen verksamt och också nödvändigt. De brukar tycka att vi är nog så mossiga iallafall så vi får nog använda alla trix vi kan 🙂

Här kommer 6 steg till ett bra behandlingssamtal med en ungdom. Med hjälp av dessa 6 steg kan du öka möjligheten till ett gott samarbete och därmed också öka sannolikheten till en förändring hos ungdomen. Det är inte illa, eller hur?

6 steg till ett lyckat samtal med ungdom

1; Minska motståndet

Ja vi vet ju själv hur det känns att vara i motstånd. När du känner att någon drar i dig fast du sitter fast. Du kanske också kan känna igen det där trögflytande samtalet när du arbetar som behandlare. Det där samtalet när det känns som om du gått in i väggen eller drar alla vagnar på tåget på egen hand. Ja, då har du känt motstånd från båda hållen. Inget av dessa är trevligt.

Nu när du är behandlare behöver du alltså minska motståndet. Förebygga är givetvis det bästa men om du hamnar i ett samtal med motstånd så behöver du lägga märke till detta först och sedan byta strategi. Det du kan vara aldelens säker på är att den strategi du använder just nu som behandlare inte fungerar. så, byt strategi! Byt metod! Byt till något mer effektivt.

Det första du behöver göra är att backa dvs ta ett steg bakåt och observera vad som händer. vänta in och följ. Hitta sedan en annan väg 🙂

2; Locka fram motivation till förändring

Då har vi den där motivationen igen. Ska inte alla som kommer på samtal redan vara motiverade? Nix! Inte ens när de kommer frivilligt är det så med säkerhet. Men nu när du minskat motståndet i samtalet är det större möjlighet, och det är dags för dig att locka fram motivationen till att vilja göra en förändring hos ungdomen.

Jaha, hur gör man det då? Jo, du utforskar. Ställer öppna frågor. Minns att det är viktigt att du håller dig på ungdomens kognitiva utvecklingsnivå med dina frågor. Så t ex skulle du kunna fråga ”hur vill du att livet ska se ut?” men den kanske är lite för stor, lite för långt bort, lite väl öppen. Kom ihåg att vi vill att ungdomen ska kunna se det framför sig. ”Hur vill du att livet ska se ut efter skolavslutningen eller under sommarlovet?”

Fortfarande en öppen frågan men mer riktad, kort sikt och tydlig i kontexten. 

I dina försök att locka fram motivation till förändring är det också viktigt att vara nyfiken på ungdomens perspektiv. vi behöver se det utifrån deras perspektiv. För att göra det behöver vi förflytta oss. Det gör vi också genom utforskande och också genom att reflektera. Jag brukar säga att man lyssnar inte förrän man har hummat, ställt öppna frågor och reflekterat massor i samtalet.

Ställ dig i ungdomens ram som de har möjlighet att röra sig inuti. Du får också minnas att de inte är självständiga ännu. Många har auktoritetsfigurer som bestämmer över dem t ex vårdnashavare, socialtjänsten, skolan osv. För ungdomen är det skönt att få berätta när de vet att någon tar sig tid att lyssna.

När du hummar, ställer frågor och reflekterar är det förstås viktigt att du samtidigt lyssnar efter vad det är som kan tänkas locka fram motivationen till förändringen. välj att rikta samtalet, inte dit du vill, utan dit du gissar att ungdomen vill ta sig. Hen kanske vill få slutbetyg men det är jobbigt och långt kvar. Din reflektion blir då:

Det är jobbigt, det känns som så många steg kvar, nu har du redan tagit ett steg genom att komma hit och du vill verkligen få ta examen med dina klasskompisar. Bra jobbat, nu har du lockat fram förändringspratet och därmed motivationen till förändring.

3; Fånga upp förändringsprat

Nu när vi har minskat motståndet, lockat fram motivation till förändring, jag då vill vi ju också gärna fånga upp förändringspratet. Det är helt enkelt så att när vi lockar fram så behöver vi också fånga upp förändringspratet så det inte går till spillo.

Med förändringsprat menar jag de där små orden som sägs lite här ock där. Lyssna noga så kan du höra dem. Både direkt förändringsprat såsom ska, vill, gör, bör, och indirekt förändringsprat såsom saknar, vill slippa etc. Vid direkt förändringsprat reflekterar du helt enkelt tillbaka ordet tillsammans med riktningen mot själva förändringen. t ex ”du skulle vilja få slutbetyg”. Vid indirekt förändringsprat reflekterar du också men med hjälp av omramning, från att slippa tjat till att vilja få lung och ro. t ex ”du önskar att du och mamma kom bättre överens så du kan koncentrera dig på studierna”.

När det gäller motiverande samtal så vet vi att om vi minskar motståndet och samtidigt ökar förändringspratet hos våra ungdomar så ökar vi också sannolikheten att en förändring sker. Så, om du kommit så här långt så har du redan nu ökat sannolikheten till att jälpa ungdomen till förändring.

4; Hjälp till beslut

Att komma till beslut är en färdighet. Du, precis som jag, kan säkert ibland planera och planera mera, fundera lite till och vänta till senare. Ja, du känner säkert igen ambivalensens ekorrhjul 🙂 

När vi arbetar med ungdomar vill vi gärna komma till beslut snabbt. Det måste hända något,Men för att det ska hända något måste ungdomen också faktiskt först bestämma sig.

Ska jag eller ska jag inte. Här gäller det inte vad jag vill ha och hur jag har det idag, det har vi pratat om redan, själva förändringspratet och riktningen. Nu är det dags att välja om jag ska göra en förändring eller inte. Att göra eller inte göra… det är frågan 🙂

Här kan det vara bra att kika på för- och nackdelar med hur det är att inte göra något kontra hur det skulle vara att göra en förändring.

5; Ta steg

Då var det dags! Dags att göra det man beslutat sig för, i det här fallet ungdomen. Gör en tydlig plan och ta steg mot mål och delmål. Här är det bra om ni tillsammans kan hitta den enklaste, snabbaste och mest belönande vägen att ta. vänta inte på det bästa utan, som sagt, ta det som ger något snarast, enklast och mest. Använd gärna SMART-mål för att själva ”görandet” ska bli så lyckat som möjligt.

SMART-mål står för – Specifikt mål, mätbart, angeläget , rimligt och tidsram.

6; Uppföljning

Hur gick det för ungdomen? Här kan du och ungdomen gå igenom vad som gått bra och vad som behöver göras lite annorlunda nästa gång. Har ungdomen inte gjort sin uppgift behöver du utforska vad som hände. Var uppgiften SMART nog?Det här är ett perfekt inlärningstillfälle 🙂 Minns att man inte kan misslyckas med ett beteendeexperiment!

Sammanfattning:

Att samtala med ungdomar är både svårt och roligt. Det är viktigt att tänka på att deras kognitiva förmåga inte är fullt utvecklad så man behöver anpassa språket och övningar efter detta.

Du som behandlare kan ha hjälp av 6 steg för att lyckas med ett behandlingssamtal.

Det första steget är att minska motståndet; det andra steget är att locka fram motivation till förändring; det tredje steget är att fånga förändringsprat; det fjärde steget är att ta beslut; det femte steget är att ta steg; och det sjätte och sista steget är att se hur det gick och lära sig av detta.

Samtalsmetodiken Motiverande samtal fungerar både i samtal med ungdomar och i samtal med vuxna. Vi vet enligt studier att sannolikheten till förändring ökar när motståndet minskar och förändringspratet ökar hos ungdomen. Därför använder vi gärna förhållningssättet och samtalsmetodiken i Motiverande samtal i behandling.

Lycka till 🙂 

Har du några tips på hur du gör när du samtalar med ungdomar? 

Vilket är ditt bästa tips när du jobbar med ungdomar?

Ansvarig bloggare: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.