Blogg › Samsjuklighet PMS vid KBT-behandling

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Samsjuklighet vid PMS är vanligt.

Premenstruellt dysforiskt syndrom (PMS) är en diagnos i DSM-5 som är publicerad av American psychiatric association (APA).

Det finns vissa diagnoskritiereier vid PMS som en klient behöver uppfylla för att få diagnosen PMS. För att få diagnosen PMS behöver det ha funnits i minst 1 år och minst 2 menscyklar ska ha registrerats av klienten under perioden.

Två delar finns i kriterierna vid diagnostiseringen av PMS.

Den ena delen är specifik för PMS och den andra delen har kriterier från depressiva syndrom.

Några kriterier för PMS är:

Vid KBT-behandling använder man sig av diagnoskriterier som ett hjälpmedel för att se att man använder KBT på ”rätt” sätt dvs att man arbetar med rätt sak.

Även om man inte arbetar med att diagnostisera klienter utan arbetar med psykosocial behandling så är kriterierna bra att känna till eftersom de kan hjälpa dig att lägga upp behandlingen. 

Du kan ta hjälp av kriterierna för de visar vad klienten har problem med och behöver arbeta med.

Givetvis är det klienten som bestämmer målen men hen brukar tycka att kriterier och ”problemen” stämmer överens.

Vid KBT-behandling vid PMS är det bra att klargöra vilka symtom klienten har för att underlätta nästa cykel.

Här arbetar vi med tidiga tecken; ATT medvetandegöra tidpunkter och risker för att klientens symtom på PMS SKA MINIMERAs.

Samt för att att minimera negativa konsekvenser av eventuella handlingar klienten utför under perioden och som hen sedan ofta ångrar.

Det är också viktigt att öka återhämtningsbeteenden såsom att vila, ta hand om sig själv och att minimera stress under perioden. 

Att prata och förklara för nära och kära är en viktig del vid behandling för PMS.

Ett tips till dig som behandlare är att prata med din klient om hennes menscykel och det är viktigt att se ifall den påverkar hennes mående samt i så fall på vilket sätt.

Du kan ta för vana att ha det som en standardfråga när du har klienter med risk för PMS.

Samsjuklighet är vanligt och det är till hjälp för klienten att skilja mellan t ex depression och PMS+depression.

Ofta kan man lägga till några samtal för att hantera PMS och t ex tidiga tecken för att underlätta behandling för den andra diagnosen.

Man får arbeta transdiagnostiskt så att säga.

Här kan du lyssna på KBT-poddens avsnitt om KBT-behandling vid PMS

Boktips:

PMS! : få hjälp med KBT av Ulrike Braun och Susanna Johansson

Ansvarig bloggare: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.