Blogg › Presentation av Bli en bättre behandlares blogg

Välkommen till 

Bli en bättre behandlares blogg 

med Lena Olsson-Lalor


Lena Olsson-Lalor Fil.Mag Klinisk psykologi. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi KBT, samt studierektor för Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Här presenterar sig Lena och delar med sig lite av sin resa som yrkesverksam, sin nyfikenhet och tankar om psykoterapi och utbildning

Hej!

Jag heter Lena Olsson-Lalor och jag arbetar på KBTarna. På KBTarna- KBTkliniken Norr arbetar jag kliniskt som psykoterapeut och på KBTarna – Bli en bättre behandlare  utbildar och handleder jag.

När jag började min resa inom psykologin blev jag förtrollad av allt som fanns att lära sig och av allt som man kunde göra med det man lärt sig. Min resa började i Australien där jag läste min magisterutbildning i klinisk psykologi med inriktning KBT.

Åren efter min utbildning i psykologi arbetade jag på Lifeline som är en nationell krislinje. Dit var det gratis att ringa och få psykologisk krishjälp för allt och för alla dygnet runt. Resan gick hemåt till Sverige efter 10 år i Brisbane och min förtrollning till inlärning fortsatte.

Under det första året i Sverige, 2001, öppnade jag mitt företag där huvudsyftet var att behandla psykisk ohälsa. Jag ville även ha svenska meriter så jag gick den Grundläggande psykoterapi-utbildningen hos Sten Rönnberg (emeritus prof) som är en av grundarna av branschorganisationen BTFJag fortsatte med den legitimationsgrundande psykotterapiutbildningen på KBT-institutet på Sabbatsberg i Stockholm under ledning av Poul Perris (CBTI.se).

Med åren märkte jag att det var fler än jag som ville lära sig mer inom psykologi, och speciellt inom paraplybegreppet KBT. Jag tog då steget att bli föreläsare och utbildare. Resan gick därför till Göteborg där jag gick min handledarutbildning i regi av KBTkompetens och Oxford Therapy Centre med lärare såsom James Bennett-Levy och Helen Kennerly. Det gav mig en bra plattform för min samlade kompetens att stå stabilt på när jag gav handledning.

Det fanns ett sådant sug efter mer kunskap hos de personer jag kom i kontakt med. Man ville lära sig mer, lära sig djupare, lära sig hjälpa andra och framförallt lära sig att bli en bättre behandlare.

De senaste åren har jag brunnit allt mer för att utbilda andra till terapeuter och vi har utformat Grundläggande psykoterapi-utbildningen i Luleå som varar under tre terminer, den också med inriktningen KBT.

Kunskap och inlärning är fortfarande verkligen något som förtrollar mig och jag vill dela med mig av. Jag brinner varmt för att göra utbildning/kompetensutveckling mer tillgängligt. Därför vill jag dela med mig genom våra podcasts, KBT-podden och CRA-podden (kommer inom kort), och bloggar och vi på Bli en bättre behandlare satsar också på att skapa webbkurser där man kan delta oavsett var i landet man befinner sig, på den tid som passar en bäst, under arbetstid eller hemmavid och i sin egen takt.

Min önskan att vi ska bli fler behandlare med god kompetens som också känner inspiration och glädje i vårt arbete.

Hoppas vi hörs eller ses!

Med värme/Lena

Länkar: Beteendeterapeutiska föreningen och Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier