Podcasts › 38. Post traumatiskt stress syndrom (PTSD) och Edna Foas KBT-behandling – Prolonged Exposure. Intervju med Diana Fabian samt Subjectiv Units of Distress Scale (SUDS) och PCL-5 vid skattning för PTSD.

I dagens avsnitt intervjuar Lena Diana Fabian i ämnet PTSD och Edna Foas behanding Prolonged Exposure.

Diana Fabian är Socionom. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Vi går igenom hur man behöver fråga patienter om eventuella övergrepp och trauman och hur man kan bemöta detta som terapeut.

Ifall det finns ett flertal trauman är det viktigt att välja ett måltrauma att arbeta med från början. Vi börjar med måltraumat för att sedan förlita oss på eneraliseringseffekten till övriga trauman.

Vi försöker skilja mellan trauma och traumaskada, och också akut PTSD och kronisk PTSD.

Prolonged Exposure är en behandling där invivo och imaginär exponering används, samt tillägget av kognitiv omstrukturering.

Efter intervjun går Lena igenom vad SUDS är och hur den kan användas i terapin.

Lena beskriver också kort vilken skattning man kan använda tillsammmans med semistrukturerad intervju för att diagnostisera PTSD.

 

Veckans lästips:

Emotionell bearbetning vid PTSD – Terapeutmanual vid traumafokuserad KBT av Edna B.Foa, Elisabeth A. Hembree, Barbara Olasov Rothbaum

Ta tillbaka ditt liv : vägar till återhämtninig efter en traumatisk upplevelse av Barbara Olasov Rothbaum, Edna B.Foa, Elisabeth A. Hembree

Länkar:

http://www.kbtvast.se

 

Värd: Lena Olsson-Lalor

Klippning: Camilla Andersson

Kontakt: info@kbt-podden.se eller https://www.facebook.com/kbtpodden/