Blogg › Medvetandets ”att göra-läge” och ”att vara-läge”

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Att kunna skilja mellan ”att göra-läget” och ”att vara-läget” kan hjälpa dina klienter att få bättre psykisk hälsa

Klienten behöver att göra-läget men ibland behöver hen också kunna bege sig till att vara-läget. 

Utan att faktiskt ”vara” är det svårt att välja och bedöma ifall det man ”gör” gynnar en på bästa sätt.

Nedan följer 7 dimensioner i medvetandets göra- och vara-läge.

För att öka medvetenheten i nuet och även den psykologiska flexibiliteten vill vi som behandlare gärna hjälpa klienten att träna sig i att lägga märke till de olika dimensionerna.

Som behandlare vill vi också hjälpa klienten att kunna välja när det fyller bäst funktion på lång sikt för hen att vara i antingen ”att göra läget” eller i ”att vara läget”.

Att kunna välja, och skilja på, att göra eller att vara ökar klientens psykologiska flexibilitet och är en hjälp att gå i önskad riktning i livet.  Detta är i sin tur en vinst för klientens psykologiska välbefinnande.

Först behöver du som behandlare känna till de olika dimensionerna och lägga märke till när klienten skiftar mellan göra och vara-läget, dels   i terapirummet, och dels utanför terapirummet.

Du behöver veta vad du letar efter och vad klienten i sin tur letar efter och sist men inte minst behöver du veta hur du med hjälp av övningar får klienten att uppleva skillnaden.

som behandlare lär oss det här bäst genom att först träna på oss själva.

Vi bör uppleva detsamma som vi vill att klienten ska uppleva. Vi vill uppleva ”att vara-läget” och sedan behandla utifrån detta vilket är ”att göra-läget”

Bra behandlingar som kan hjälpa oss är Mindfulnessbaserade terapier t ex MBKT.

De 7 dimensionerna nedan går att hitta i MBKT.

1. Autopilot kontra medvetna val

2. Analys kontra upplevelse

3. Strävan kontra acceptans

4. Uppfatta tankar som tillförlitliga och äkta kontra hantera dem som mentala händelser

5. Undvika kontra närma sig

6. Mentala tidsresor kontra närvaro i nuet

7. Tärande kontra närande sysselsättningar

Nu när du kan skilja mellan ”att göra-läget” och ”att vara-läget” blir det lättare för dig som behandlare och terapeut att hjälpa dina klienter att också lära sig att välja läge.

Tillsammans med dig och övningar i medveten närvaro kan dina klienter träna sig i att observera och att komma till vara-läget för att sedan göra det hen önskar sig få ut av livet.

TIPS !!!

Lyssna på KBT-poddens avsnitt om Mindfulnessbaserad terapi med Lena Olsson-Lalor och Henrik Kok från 2018

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Avsnitt 4

Avsnitt 5

Boktips:

Din väg till Mindfulness av Williams M. och Penman, D. (2013)

Ansvarig bloggare: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.