Podcasts › Lucka 23 KBT-poddens julkalender 2018

Välkommen till KBT-poddens julkalender 2018

Lucka 23

God Jul

Värd:Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Kontakt:info@blienbattrebehandlare.se

Klippning: Camilla Andersson

Kontakt: info@kbt-podden.se eller https://www.facebook.com/kbtpodden/