Blogg › Ingång till spelberoende – klientfall

Ingång till spelberoende – klientfall

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor

Inlärningsingången till spelberoende

Belöningens ingång till spelberoende:

Per har som alla andra varit med i samhällets karusell med lottköp, bingospel och lite tips på helgen. Från början var det kul att spela och det gav spänning. Familjen, idrottsföreningen och klassen samlade pengar genom att sälja lotter. 

Per ville åt belöningen.

Han fortsatte i vuxen ålder att spela men han ville gärna få mer spänning. han ville gärna vinna mer. Det var ju så roligt.

Flyktens ingång till spelberoende:

Sara hade ett arbete där hon i princip bara kom och gick. Det betydde inte något för henne. En inkomst bara.

Hon har alltid tyckt om att spela bingo, mest för att slippa tristessen. När barnen flyttade hemifrån fanns ingenting kvar. Bingospelet hjälpte henne att slippa känna den förlamande ensamheten.

Kickens ingång till spelberoende:

Mattias har alltid velat att något ska hända hela tiden. Spelet har blivit en rolig grej. Dessutom slipper han känna av sin rastlöshet.

Han älskade rysningarna han fick när rullarna stannade. Med lite alkohol i kroppen var det bättre än sex. ”Man vill ha mer liksom”.

Presenterat problem vid KBT-behandling:

Per är nedstämd och har utvecklat spelberoende. Ingen tidigare psykiatri framgår.

Sara är depremerad och har utvecklat spelberoende. Depremerad även innan spelandets påverkan.

Mattias är alkoholiserad och har utvecklat spelberoende. Impulsivitet och riskbenägenhet innan spelets påverkan.

Fokus i KBT-behandlingen 

Per behöver arbeta med sitt spelberoende. Här kan en spelmanual antagligen användas i sin helhet.

Sara behöver arbeta parallellt med sin depression och sitt spelande. OM hon lider av svår depression behöver vi lägga fokus där eftersom det då är höjd suicidrisk. Vem vet vilka positiva effekter det blir när man får bukt med Saras depression,, som var en bidragande orsak till att hon spelade från början!

Mattias behöver arbeta parallellt med sitt alkoholmissbruk och sitt spelande. OM alkoholmissbruket är allvarligt behöver vi arbeta med det i första hand. Detta så han kan ta till sig behandling för spel senare. Han kommer antagligen kunna dra nytta av det han lärt sig i behandlingen för alkoholmissbruket även för sitt spelberoende.

Häng med mig i KBT-poddens avsnitt där vi diskuterar Pers, Saras och Mattias fall utifrån SORK, klassisk och operant inlärning. vi dryftar även behandlingsfokus för klienterna.

Ansvarig bloggare: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.