35. Missbruk och trauma

Hur jobbar vi med missbruk och trauma?

CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt då berättar Lena Olsson-Lalor om hur man kan behandla både missbruk och trauma.

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar oss mot att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Ofta har personer som missbrukar alkohol och/eller droger upplevt någon form av traumahändelse.

En del av dessa självläker men en del blir traumaskador som ger symtom. Man får diagnosen posttraumatiskt stress syndrom, PTSD.

Traumahändelserna kan påverka missbruket t ex man ökar sitt alkoholintag i syfte att undvika obehagliga minnen, tankar, känslor, kroppsförnimmelser.

Detta gäller naturligtvis inte alla som missbrukar alkohol och/eller droger men det är inte ovanligt att det finns traumahändelser bakom, som ökar risk för missbruk samt ökar intaget av alkohol/droger vid ett redan befintligt missbruk.

Genom intag av alkohol/droger försöker alltså individen att minska symtomen på PTSD. Dvs minska påträngande minnen, flashbacks, kroppsliga förnimmelser, ångestpåslag etc. Endel kan till och med hamna i dissociation.

Det kan handla om sexuella övergrepp, både som vuxen och som barn eller om misshandel.

Vi vet att kvinnor med missbruk löper större risk för övergrepp.

Det kan också föreligga en omsorgsbrist bakom missbruket. Det betraktas dock inte som PTSD. 

I ICT 11 kallas detta för komplext PTSD.

Samsjuklighet är hög vid missbruk och PTSD, också vid depression och ångest samt suicidalitet. 

Missbruket är självdestruktivt men ändå en problemlösning på kort sikt men som fördärvar på lång sikt.

Förr tänkte man att måste vara nykter och drogfri innan traumabehandling kunde utföras. Så resonerar man dock inte längre. Man använder traumafokuserad KBT t ex Prolonged Exposure  parallellt med missbruksbehandlingen.

Det är alltså helt okej att, när man arbetar med CRA eller A-CRA, att parallellt jobba med traumat.

Prolonged Exposure grundar sig också på inlärningsteori och man använder sig av exponering för att komma åt de traumatiska minnena.

Om man upptäcker PTSD vid missbruk bör klienten få behandling för detta då det också kan lindra missbruket.

Klienten behöver inte vara helnykter eller helt drogfri för att man ska kunna utföra PTSD behandling. Det viktiga är att de är i sådant skick att de kan ta till sig behandlingen.

Traumafokuserad behandling är normalt inte så långvarig och utgör inga hinder för missbruksbehandlingen.

Det kan dock ge en individ bättre möjligheter till ett nyktert- drogfritt liv.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena hon utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har således lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

35. Missbruk och trauma
Rulla till toppen