CRA-Podcasts › 34. Suicidbedömning -triagering

Hur kan vi göra en suicidbedömning och triagering när vi jobbar med CRA och A-CRA?

CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt då berättar Lena Olsson-Lalor om hur man kan göra en suicidbedömning och triagering när man jobbar med CRA och A-CRA.

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar oss mot att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Faktorer som ökar risk för suicid:

*Särskilt män i medelålder

Faktorer som ökar risk för suicid vid depression:

Suicidstegen:

Högre risk för suicid ju högre upp på stegen 1-5

Vad behöver vi göra?

Kännedom om risker tillsammans med suicidstegen kan hjälpa dig som behandlare men vi behöver också närvara – för att lägga märke till och känna igen tecken.

Vi behöver visa att vi förstår och att vi lyssnar genom reflektivt lyssnande.

Vi behöver också gradera. Hur allvarligt är det och hur stor är risken?

Slutligen behöver vi förstås agera!

Hänvisa vidare till rätt hjälp vid behov

Copyright KBTarna Sverige AB 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena hon utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har således lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

På återhörande!