33. Hur tränar man sugsurfing i CRA och A-CRA?

Hur tränar man sugsurfing i sessionen?

CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt då berättar Lena Olsson-Lalor om hur man tränar sugsurfing i CRA och A-CRA.

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar oss mot att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Vi tränar sugsurfing tillsammans med klienten i sessionen. Man skickar inte hem klienten utan att ha testat i en session. För det är svårt i början!

Vi guidar klienten klienten genom ”vågen av sug”. Klienten spelar in och lyssnar hemma, vilket blir hemuppgiften. Man följer vågen som når sitt klimax och sen ebbar ut. Rider på vågen och observerar beskriver och deltar.

Observera

betyder att man lägger märke till suget, vilken nivå det är på, vad som händer i kroppen, vilka känslor och tankar man har, vilka impulser kommer. Sen välja att stanna kvar i suget trots att impulserna kanske vill något annat.

Beskriva

betyder att man objektivt och icke värderande beskriver känsla, tanke och kroppsensation. ”Jag beskriver det jag känner, jag ÄR inte det jag beskriver”.

Delta

handlar om att vara här och nu. Vi hamnar lätt i Inte i dåtid och framtid samt hur man TAR det, alltså inte hur man HAR det. Hjälper klienten att hitta tillbaks till nuet att observera och beskriva.Hur man handlar, tänker och känner när suget kommer.

Att gradera nivån av sug 0-100 kan vara en måttstock för att observera om det är en högre och lägre risksituation eller om suget kanske förändras.

SOAL:

  • Stoppa – stanna upp
  • Observera – lägg märke till
  • Acceptera – att det är så här , att suget finns och ökar
  • Lämna – följ sugvågen tills den ebbar ut och lämna sen

Vid sugsurfingen följer vi med sugvågen hela vägen från start, till klimax och tills vågen ebbar utan. Vi är behållaren av alla våra känslor det och den erfarenheten behöver klienten få. Att katastrofen inte händer om jag följer med vågen hela vägen.

Copyright KBTarna Sverige AB 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena hon utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har således lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

33. Hur tränar man sugsurfing i CRA och A-CRA?
Rulla till toppen