CRA-Podcasts › 31. Kommunikationsträning vid relationsrådgivning i CRA och A-CRA

Hur sker kommunikationsträning vid relationsrådgivning i CRA och A-CRA?

CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt då berättar Lena Olsson-Lalor saker som kan vara bra att tänka på när man kommunikationstränar vid relationsrådgivning i CRA och A-CRA.

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar oss mot att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Några saker att tänka på vid Kommunikationsträning vid relationsrådgivning i CRA och A-CRA:

Det är viktigt för dig som behandlare att känna till modellen för kommunikationsträning.

När ni tränar så använd gärna en aktuell händelse som parterna har med sig i rummet.

Tänk på att klienten ofta haft egen kommunikationsträning innan och kan därmed ha ett försprång samt fungera som modell för den andre parten.

I A-CRA får närstående egen individuell kommunikationsträning.

Vid färdighetsträning försöker man forma beteendet när man jobbar individuellt med klienten. Så också när man tränar i relationsrådgivningen.

Kom ihåg att detta är en träning i att kommunicera och inte ett försök att lösa ett specifikt problem.

Kommunikation är ofta det som brister i relationen.

Be parterna kommunicera direkt till varandra. Att titta på den andre och fokusera på varandra.

Stötta parterna t ex genom att fråga – Om du ser det från hens perspektiv, hur skulle det då kunna låta?

Hjälp paret att följa kommunikationsmodellen:

Gör på samma sätt som vid individuell kommunikationsträning men i relationsrådgivningen gör bägge parter en förfrågan. En i taget gör sin förfrågan, sin modell klar.

Avsnittet är från en livesändning med deltagare i webbkurser CRA och A-CRA.

Kom ihåg att detta är en färdighetsträning så man jobbar inte med empatiska möten som man gör i parterapi.

Ge lika mycket tid till bägge parter och se till att bägge parter känner sig trygga.

Copyright KBTarna Sverige AB 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena hon utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har således lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

På återhörande!

Prenumerera på nyhetsbrevet ”Bli en bättre missbruksbehandlare med CRA”, då får du ta del av extra ”freebies”.