31. Kommunikationsträning vid relationsrådgivning i CRA och A-CRA

Hur sker kommunikationsträning vid relationsrådgivning i CRA och A-CRA?

CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt då berättar Lena Olsson-Lalor saker som kan vara bra att tänka på när man kommunikationstränar vid relationsrådgivning i CRA och A-CRA.

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar oss mot att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Några saker att tänka på vid Kommunikationsträning vid relationsrådgivning i CRA och A-CRA:

Det är viktigt för dig som behandlare att känna till modellen för kommunikationsträning.

När ni tränar så använd gärna en aktuell händelse som parterna har med sig i rummet.

Tänk på att klienten ofta haft egen kommunikationsträning innan och kan därmed ha ett försprång samt fungera som modell för den andre parten.

I A-CRA får närstående egen individuell kommunikationsträning.

Vid färdighetsträning försöker man forma beteendet när man jobbar individuellt med klienten. Så också när man tränar i relationsrådgivningen.

Kom ihåg att detta är en träning i att kommunicera och inte ett försök att lösa ett specifikt problem.

Kommunikation är ofta det som brister i relationen.

Be parterna kommunicera direkt till varandra. Att titta på den andre och fokusera på varandra.

Stötta parterna t ex genom att fråga – Om du ser det från hens perspektiv, hur skulle det då kunna låta?

Hjälp paret att följa kommunikationsmodellen:

  • Vid förfrågan;
  • 1. Visa förståelse- e det från andras visa fäförståelse,
  • 2. Ta ansvar – ta eget ansvar
  • 3. Erbjud lösning/hjälp – för att underlätta kompromiss.

Gör på samma sätt som vid individuell kommunikationsträning men i relationsrådgivningen gör bägge parter en förfrågan. En i taget gör sin förfrågan, sin modell klar.

Avsnittet är från en livesändning med deltagare i webbkurser CRA och A-CRA.

Kom ihåg att detta är en färdighetsträning så man jobbar inte med empatiska möten som man gör i parterapi.

Ge lika mycket tid till bägge parter och se till att bägge parter känner sig trygga.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena hon utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har således lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

31. Kommunikationsträning vid relationsrådgivning i CRA och A-CRA
Rulla till toppen