CRA-Podcasts › 30. Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)

Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach

CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt då berättar Lena Olsson-Lalor om hörnstenarna i A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach).

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar oss mot att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) är:

Funktionsanalyser:

Funktionsanalys är en analys av en händelsekedja, då man ser vad som händer före, och efter beteendet.

I A-CRA använder man funktionsanalyser för;

Nuvarande beteende eller alkohol- drogbeteende, då man analyserar händelsekedjan vid drickande-drogande.

Alternativt beteende eller nyktert och drogfritt beteende, då man analyserar händelsekedjan utifrån ett alternativt nyktert-drogfritt beteende.

Återfall, där man analyserar händelsekedjan vid ett eventuellt återfall, bakslag i syfte att använda detta som ett inlärningstillfälle.

Färdighetsträning:

Färdighetsträningar som används i A-CRA:

Återfall och vidmakthållande:

Återfallsprevention pågår under hela behandlingen. Vidmakthållande handlar om att i behandlingens slutfas summera de framsteg hen gjort, de verktyg som varit verksamma för hen, i syfte att kunna bibehålla förändringen.

Vårdnadshavare:

Vilket betyder att vårdnadshavare som lever nära ungdomen involveras i behandlingen.

Copyright KBTarna Sverige AB 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena hon utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har således lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

På återhörande!

Prenumerera på nyhetsbrevet ”Bli en bättre missbruksbehandlare med CRA”, då får du ta del av extra ”freebies”.