30. Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)

Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach

CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt då berättar Lena Olsson-Lalor om hörnstenarna i A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach).

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar oss mot att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) är:

Funktionsanalyser:

Funktionsanalys är en analys av en händelsekedja, då man ser vad som händer före, och efter beteendet.

I A-CRA använder man funktionsanalyser för;

Nuvarande beteende eller alkohol- drogbeteende, då man analyserar händelsekedjan vid drickande-drogande.

Alternativt beteende eller nyktert och drogfritt beteende, då man analyserar händelsekedjan utifrån ett alternativt nyktert-drogfritt beteende.

Återfall, där man analyserar händelsekedjan vid ett eventuellt återfall, bakslag i syfte att använda detta som ett inlärningstillfälle.

Färdighetsträning:

Färdighetsträningar som används i A-CRA:

  • Återfall
  • Tacka nej
  • Sugsurfing- medveten närvaro
  • Problemlösning
  • Kommunikationsfärdigheter
  • Jobbfärdigheter
  • Relationsfärdigheter
  • Ilskehantering

Återfall och vidmakthållande:

Återfallsprevention pågår under hela behandlingen. Vidmakthållande handlar om att i behandlingens slutfas summera de framsteg hen gjort, de verktyg som varit verksamma för hen, i syfte att kunna bibehålla förändringen.

Vårdnadshavare:

Vilket betyder att vårdnadshavare som lever nära ungdomen involveras i behandlingen.

Copyright KBTarna Sverige AB 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena hon utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har således lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

30. Hörnstenarna i Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)
Rulla till toppen