28. Skillnaden mellan återfallsprevention och vidmakthållandeplan i CRA och A-CRA

Dagens fråga:

Vad är skillnaden mellan återfallsprevention och vidmakthållandeplan i CRA och A-CRA?

CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt besvarar Lena Olsson-Lalor frågan om skillnaden mellan återfallsprevention och vidmakthållandeplan i CRA och A-CRA.

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar oss mot att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

I CRA (Community Reinforcement Approach) och ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) finns hörnstenarna återfall och vidmakthållande. Det finns vissa skillnader mellan dessa.

Återfallspreventionen arbetar man med under hela behandlingen för att hjälpa klienten att inte få bakslag, återfall eller återgå i missbruk.

Vidmakthålllande arbetar man ofta med i slutet av behandlingen då man tittar på och summerar vilka framsteg klienten gjort och hur klienten ska kunna vidmakthålla de förändringar som hen har gjort.

Återfallsprevention och vidmakthållandeplan är likt två sidor av ett och samma mynt, med syfte att klienten ska klara att vara nykter och drogfri. 

Vid återfall och bakslag tittar man både på det upplevelsemässiga och det kognitiva.

Man gör då en funktionsanalys och tittar på händelsekedjan, ser riskbeteenden, risksituationer och tidiga tecken

I arbete med vidmakthållande och skapande av vidmakthållandeplan då tittar man över hela behandlingens gång, vad som har varit hjälpsamt för klienten, vilka verktyg klienten kan ta med sig för att använda fortsättningsvis och hur ska klienten påminnas om att använda dessa i skarpa lägen. En plan för vidmakthållande ska alltså hjälpa klienten att bibehålla de framsteg som hen har gjort under behandlingen.

Så kort och gott är återfallsprevention och vidmakthållandeplan två sidor av samma mynt, där den ena sidans syfte är att förhindra återfall, bakslag och återgång i missbruk och den andra sidan är att bibehålla framsteg för att gå vidare i riktning mot det liv hen vill leva.

CRA A-CRA

Copyright KBTarna Sverige AB 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena hon utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har således lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

28. Skillnaden mellan återfallsprevention och vidmakthållandeplan i CRA och A-CRA
Rulla till toppen