27. Att arbeta med rollspel i CRA

Rollspel i CRA – vad behöver man tänka på?

Dagens fråga:  Jag tycker det är svårt att rollspela. Jag vet inte riktigt hur jag ska gå till väga. Hur gör du och har du några tips?

CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

Dubbelsidigt:  

Du och klienten byter roller med varandra

Först spelar du t ex den person klienten tränar sig att kommunicera med.

Klienten spelar sig själv. 

Byt roller. 

I syfte att ta den andras perspektiv.

Se situationen utifrån flera håll. 

Finslipa sin färdighet.

Varje byte ger mer till inlärningen. 

Träna på olika saker vid varje byte. 

Korta interaktioner: 

Ca 2 -3 minuter så att du som behandlare snabbt kan ge feedback till klienten och därmed forma färdigheten.  

Ta fram klientens egen feedback också. 

Om det går för lång tid så hinner man glömma vad som hände i början och då svårare att ge feedback. 

Variera rollspelen: 

Rollspelen varieras med olika sätt att hantera en situation så att situationen ska likna verkligheten så mycket som möjligt.

Hjälper klienten att skärpa färdigheten. 

Variera – motstånd, sinnestillstånd, situationer samt personer.

Variera svårighetsgraden. 

Bekräfta och beröm: 

Efter varje rollspel och kort interaktion bekräftar och berömmer du klienten för den färdighet som hen närmat sig, alltså det som hen gjort rätt och bra. 

De behöver få veta vad de har gjort rätt, utifrån vad de tränar sig på. 

Förändringsmöjligheter: 

Om det finns utrymme, ge ytterligare feedback till potentiell förbättring i färdigheten. 

Det gör du mellan varje kort interaktion och byte av roller. 

Feedback hjälper klienten att finslipa sin färdighet i t ex kommunikation. 

Själv-feedback och Själv-bekräftelse 

Träna klienten att ge sig själv feedback. 

Bekräftelse ska inte alltid komma utifrån. 

Passa på att lära klienten att ge sig själv feedback. 

Vad gick bra och vad kan hen göra annorlunda nästa gång?

Påminn klienten att bekräfta sig själv för sitt goda arbete!

Allvar och skratt:

Situationen kan vara svår och allvarlig.  

.Kan kännas pinsamt, genant men också roligt.

Låt alla känslor få finnas och ta plats, både hos dig och hos klienten. 

Bjussa på dig själv ! Ju mer du vågar, desto mer vågar klienten.

Du behöver alltså ta första steget och initiativet. 

Repetera: 

Repetition är inlärningens moder. 

Gör om rollspelet flera gånger, tills klienten känner sig stärkt i sin färdighet. 

Färdigheter ska sitta som cement. 

Rollspel i CRA är invävda i behandlingen och är riktiga situationer som klienten behöver träna sig i. 

Ju mer verklig situation, desto mer effekt ger rollspelet. 

Exempel på rollspel: 

Kommunikation med vårdnadshavare

Tacka nej-träning för att våga möta en vän som prompt vill att man dricker.

Sammanfattning:

Dubbelsidigt – byt plats med varandra. 

Korta interaktioner, ca 2- 3 minuter. 

Variera – svårighetsgrad, motstånd, sinnestillstånd, personer och situationer. 

Beröm och bekräfta att klienten gör ett bra jobb. 

Förändringsmöjligheter, vi kan skärpa till färdigheten genom feedback. 

Självbekräftelse och självfeedback hellre än feedback utifrån.

Repetera – det ska alltså sitta som cement. 

Allvar och skratt måste få finnas, då det är en fin möjlighet till alliansskapande. 

Lycka till  😀   

Rollspel CRA

Glöm inte! Har du inte gjort ett rollspel under behandlingen så har du inte arbetat med CRA 🙂

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Lena hjälper oss att sortera, informera och inspirera oss till att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

27. Att arbeta med rollspel i CRA
Rulla till toppen