Blogg › Bra att veta om känslor för dig som är behandlare – KÄNSLOSKOLA del 1

Bli en bättre behandlare tillsammans med Lena Olsson-Lalor 

KBT-podden har gästats av Anna Kåver 

Vad är känslor? 

En känsla sparkas igång när vi värderar en händelse som vi behöver ta ställning till. 

Känsla är en rörelse och en reaktion på kontexten som vi värderar och vill få oss att agera på något sätt.

En känsla är ofta kopplat till en unik reaktion och är en individuell social konstruktion.

Känslor är ett kort tillslag av reaktion kopplat till stunden och går ganska snabbt över.

Grundkänslor 

Det finns olika teorier och indelningar av grundkänslor, primära och sekundära känslor. 

Grunden är att vi upplever dem som positiva eller negativa men det finns ingen värdering av känslor i sig utan alla behövs.

Indelning av grundkänslor: 

Positiva;  kärlek, glädje, stolthet, intresse, nyfikenhet – sådant som vi kan uppleva som något som tar oss framåt och skapar mening för oss.

Negativa; rädsla, ledsenhet, skuld, skam, ilska, äckel, avsky, förakt.

Primära och sekundära känslor

Primära känslor är omedelbara reaktioner på något. 

Sekundära känslor är våra reaktioner på de primära känslorna t ex att vi börjar skämmas eller blir arga för att vi är rädda. 

Sekundära känslor är mer dömande och värderande. Därav vikten att skrapa på känslorna och se vad som finns under, känslan skam kan täcka rädsla eller förtvivlan. 

Sinnesstämning 

Sinnesstämning är ett mer långvarigt tillstånd där vi fastnar i en stämning. 

Sinnesstämning är mer sammansatt än grundläggande känslor och involverar kognitioner och tolkningar, vi fyller på hela tiden med sån information som gör att vi håller oss inom ramen för den sinnesstämningen t ex depressivitet eller kärlek. 

Lyssna på poddavsnittet här

x. Hållplatser i podden

Vad är en känsla? 2.51

Ny forskning 4.49

Skillnader mellan affekter, emotioner, känslo- och sinnestillstånd 7.08

Skillnad mellan känsla och sinnestillstånd/sinnesstämning  8.36

Grundkänslor 10.11

Neutrala känslor 11.20 

Sammansatta känslor 12.12

Primära och sekundära känslor 13.14  

Känsloskola 15.30

Labeling 16.02

Känsloreglering och hantering 17.12

Våga vara mindfull kring känslor 18.04

Känsloregleringsverktyg 19.03

Arbeta med känsloreglering 20.36

Metafor och övning 21.35

Upptäcka triggers 22.50 

Anna Kåver är Leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, certifierad handledare med inriktning på KBT samt författare. 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag. Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta del av extra material mm