Blogg › Bra att veta för dig som möter patienter som självskadar Del 1

Att möta patienter som självskadar kan vara både svårt och skrämmande för dig som behandlare. 

Med hjälp av kunskap och förståelse kan du dock hjälpa patienter som lider av den onda cirkeln av att självskada, känna skuld och skam, dölja beteendet och sedan uppleva ännu svårare känslor 

Definitionen av att självskada är att göra sig själv illa, allt från att rispa sig på huden till att bita eller försöka strypa sig själv.

Sättet att självskada kan se ut på många olika sätt och det är egentligen bara fantasin som begränsar patienten.

För dig som behandlare blir det viktigt att förstå funktionen av självskadandet för att kunna hjälpa din patient.

Funktionen är ofta ångestlindring men den kan också vara ett sätt att kommunicera.

Inte att söka uppmärksamhet som ibland har varit en fördom inom vården, utan att patienten vill kommunicera att hen verkligen vill att du som behandlare ska förstå hur hen känner sig på insidan även om du inte kan se det på utsidan.

Ibland använder patienter självskadandet i syfte att bestraffa sig själv.

Självskadandet är en problemlösning som tyvärr fungerar bra på kort sikt.

Självskadandet hjälper patienten att lindra sin ångest och undvika plågande känslor,.

Smärtan tar patienten tillbaka till verkligheten vid en eventuell dissociation.

Självskadandet väcker patienten från verklighetsförlusten genom en adrenalinkick vid smärtupplevelsen.

Även endorfiner kan frisläppas och ge patienten ett visst lugn. Detta kan också bli beroendeframkallande.

Risken är stor att patienten dör av sitt självskadande, antingen via olyckshändelse eller att det blir ett faktiskt suicid.

Det är svårt att veta ifall det var meningen att dö eftersom patienterna med tiden tolererar att närma sig döden utan rädsla.

Vi behöver våga ställa frågan om patienten har skadat sig själv. 

Det är ofta så att patienten inte berättar, utan de döljer beteendet.

Du kan hjälpa din patient genom bl a känsloreglering och medveten närvaro.

Länk till poddavsnittet

Hållplatser i podden; Bra att veta för dig som möter patienter som självskadar Del 1

Definition av självskada: 3.40

Funktionen av att självskada: 5.26 

Känsloreglering: 8.50

Undvikandebeteende: 11.41 

Inlärda mönster: 12.43

Endorfiner: 14.47

Outhärdlig miljö: 17.34

Dissociation: 20.10

En typisk patient: 22.56

Sårbarhetsfaktorer: 24.09

Suicidrisk, en studie: 28.19

Suicid eller olycka: 30.29

Minskad rädsla för döden: 32.00