Blogg › Bloggrapport från Psykoterapimässan 2018

Här kommer en liten rapport från Psykoterapimässan i Stockholm

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag Klinisk psykologi. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi KBT, samt studierektor för Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Direkt rapport från Stockholmsmässan i Älvsjö – Lena berättar om lite av innehållet

Närmare varandra – 9 veckor till en starkare parrelation med Per Carlbring och Maria Burman

Det här handlar om Internetbehandling, en självhjälpsbehandling på 9 veckor som visat sig ge väldigt bra  utfall. Självhjälpsbehandlingen är testad både med och utan behandlarstöd. Den är även testad med flexibelt upplägg där man tar russinen ur kakan och också ett mer strukturerat upplägg där man följer kapitel för kapitel i 9 veckor. Det finns en tendens till att behandlarstöd ger bättre utfall men den är inte signifikant, när man ser på gruppnivå. De har även utformat ett nytt formulär som mäter parets nuvarande tillfredsställelse. Den har visat bra reabilitet och validitet och heter Valentin-skalan. Den finns att ladda ned på Natur & Kultur. Närmare varandra – 9 veckor till en starkare parrelation

Compassion fokuserad terapi med Paul Gilbert

Paul Gilbert pratade om att det finns olika sätt för oss att känna oss trygga. Ett sätt är att vara i säkerhet , frånvaro av faror och hot. Ett annat sätt är att vi får våra basala behov tillgodosedda såsom mat och omsorg. Det tredje sättet att få trygghet är genom tröst. Som trygg människa är vi i behov av alla dessa tre. Vi kan få det av andra men det är också viktigt att minnas att vi kan, när vi är vuxna, tillgodose detta genom t ex själv-medkänsla,  self-compassion. Om vi har tröst, läkande och återhämtning – en safe haven, så kan vi utveckla oss vidare som individer. Paul Gilbert har bland annat skrivit boken Compassion Focused Therapy.

Compassionate Mind Foundation  

Att arbeta med komplex traumatisering – Vikten av att lugna och reglera för att möjliggöra bearbetning med Anna Gerge

Dysreglera först och bearbeta trauma senare. Tanken är att en patient som är dysrelgerad inte får kontakt med sin kortex innan reglering skett. Efter reglering kan bearbetning ske med olika metoder t ex   EMDR,  traumafokuserad KBT etc. Anna Gerge är bland annat medförfattare till boken PTSD: en handbok för dig som drabbats av psykisk traumatisering som barn eller vuxen.

Kalla mig galen – berättelser från psyksverige av Christian Dahlström 

Christian Dahlström berättar i sin bok Kalla mig galen-berättelser från psyksverige , om det fortfarande tabubelagda i att lida av psykisk ohälsa. Han beskriver den irrationella skammen som finns hos oss alla som lidit av psykisk ohälsa. Hur tar man hand om livets alla delar när man inte ens kan hantera sig själv. Christian har också en podd som heter Sinnesjukt, vilken starkt rekommenderas.

Med värme/Lena