Blogg › Bakslag, återfall eller återgång i missbruk

Normalisering 

Har du någon gång varit med om att du påbörjat en förändring men av någon anledning har du fallit tillbaka i gamla mönster igen? Ja, då är du som mig och alla andra 🙂 .Vi får upp ångan och börjar med gott mod att förändra något bara för att några veckor senare märka att vi sitter i samma, gamla båt igen. 

Ibland lägger vi märke till återfallet snabbt och kan peppa oss själva att fortsätta igen. Komma upp på banan så snabbt som möjligt igen. Ibland tar det länge för oss att lägga märke till återfallet och då kan det hinna gå längre bort från vårt önskade beteende.

Ibland tappar vi dock allt vi jobbat för och all kontakt med det som blev bra när vi började vår förändring. Då är allt som bortblåst. Det är återgången till status quo. Vi kan se här att det är lättare att komma upp på banan när vi lägger märke till att vi börjat sacka efter än om vi låter det gå en längre tid och kanske helt hamnar på botten igen. 

Här ser vi skillnaden mellan ett tillfälligt misslyckande, bakslag, ett något större bakslag som vi skulle kunna kalla återfall och så ser vi även återgång i vårt gamla mönster.

Det här fenomenet händer oss alla och så även våra klienter.

Psykologisk flexibilitet, tankefällor och positiva förstärkare 

Ibland misslyckas en klient och tar sig ett återfall men kommer upp på banan igen snabbt och enkelt. Ibland står de i mitten och balanserar mellan, både det nya och det gamla, där tankefällor och psykologisk flexibilitet börjar svikta.

Klientens kontakt med positiva konsekvenser för antingen det förändrade beteendet eller det gamla beteendet svajar, åt än det ena hållet, och än det andra,. Så vi kan se att psykologisk flexibilitet minskar när kontakten med positiva konsekvenser för förändringen minskar. Vi kan också se att ju mer kontakt med positiva konsekvenser för gamla beteendet vi har ju mer ökar tankefällor som drar oss in i det gamla ekorrhjulet.

Tankefällor, psykologisk flexibilitet och motivation 

Bakslag: Jag kan lära mig något av det här. Fortfarande psykologiskt flexibel och förändringsbenägen. 

Återfall: Jag har misslyckats och det känns tungt Minskad psykologisk flexibilitet och Ambivalent till fortsatt förändring.

Återgång: Det är ingen ide. Psykologiskt inflexibel och Inte beredd till förändring.

Språket 

Ibland är det svårt för både oss som behandlare och för våra klienter att veta om det är ett bakslag, ett återfall eller helt enkelt återgång i missbruk. Egentligen är det inte det viktigaste vad det kallas men språket påverkar oss mentalt. Det låter lättare, och hjärnan tolkar det som mer möjligt, när man säger bakslag än återgång. Det är också viktigt att du och din klient är överens om vad dessa ord betyder så att ni använder er av samma språk.

Några tips

1.Baslinje 

I kartläggningen noterar du baslinjen som sedan blir utgångspunkten för dig och din klient. Den visar er hur det såg ut i början av behandlingen. Den är sedan er måttstock som hjälper er att utvärdera hur behandlingen går. Den kan också hjälpa er att mäta slutresultatet av behandlingen.

2. Topografi 

När klienten påbörjar behandlingen så mäter du topografin av beteendet. Med topografi av ett beteende menas frekvens, intensitet, och duration.

Hur ofta, hur starkt, hur länge är frågor som hör till topografin och är del av analysen i kartläggningen. Även över- och underskott av beteendet hör till utforskningen i början av en behandling. Topografin utgör måtten på baslinjen.

3. Funktionsanalys 

När ett bakslag, ett återfall eller en återgång i missbruk inträffar för din klient utför du alltid en analys för återfallet. Det är viktigt att du först gör analysen och utforskar återfallet från din klients perspektiv.. Det är avgörande. Ditt aktiva lyssnande kommer att plocka upp tankegången hos klienten, grad av hopp och motivation samt grad av psykologisk flexibilitet.

4. Jämför med baslinjen 

Du jämför också med baslinjen som du och din klient har utfört i början av behandlingen. Det är inte i kontrollsyfte utan i syfte att uppmuntra och skapa ny förändringsbenägenhet. vi vill att klienten ska se att det är en förändring , även om den är liten. Klienten har iallafall kommit tillbaka och det är en strimma visat hopp och en önskan om förändring. Om återfallen vid varje gång visar baslinjens ursprung så får ni ta en diskussion om detta. Ibland är det inte rätt tidpunkt för klienten att göra en förändring. Ibland behöver klienten något annat. Oavsett, så är de alltid välkomna åter 🙂

5. Detektivarbete i analysen:

Klienten kanske dricker färre dagar, röker mindre gram hasch eller slutade innan det gick för långt. Fånga alla eventuella förändringar som klienten har gjort för att få risken för återgång i missbruk att te sig mindre,. Hjälp klienten att få ambivalensen vid återfall att svänga mot förändring och få bakslaget att bli massor av lyckosamma förändringar med bara ett litet misslyckande. Här är det en fin balansgång mellan att uppmuntra till förändring och att se verkligheten som den faktiskt ter sig. Vi försöker aldrig försköna ett återfall men samtidigt vill vi uppmuntra klienten. Här kommer din fingertoppskänsla och dina allmänna terapeutiska färdigheter in i bilden.

Reflektera över:

Hade ni satt upp rimliga mål?

Hade ni en plan för hur det skulle gå till? 

Hade ni alternativa aktiviteter som snabbt och enkelt gav kontakt med positiva förstärkare för nyktert och drogfritt leverne?

Några sista tips:

Vänd alltid bakslag och återfall till inlärningstillfällen.

Hjälp klienten vidare om hen är i behov av något annat.

Släpp klienten fri om hen inte är redo för behandling och välkomna hen åter 🙂

Lyssna på KBT-poddens avsnitt om CRA missbruksbehandling här

Vill du få en gratis pdf om hur du tar dina första steg i CRA – mot att bli en bättre missbruksbehandlare?!

Ansvarig bloggare: Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut . Handledare och lärare i psykoterapi, KBT.

Copyright KBTarna Sverige 2019