35. Hur jobbar vi med missbruk och trauma? CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

39. Hur prata om hjärnan med klienter i CRA?
CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I det här avsnittet om hjärnan får du hjälp att förklara för dina klienter vilken del av deras hjärna som är aktiv och hur det påverkar t ex beslutsfattande, impulser, kroppssensationer mm och vilken del av hjärnan klienten behöver komma i kontakt med för att agera långsiktigt.

Lena svarar på frågorna:

  • – Vilka delar av hjärnan kan man prata om med klienter?

  • – Är det hjärnan som bestämmer?

  • – Vilka 3 delar av hjärnan är hjälpsamt i psykoedukation?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper oss med att sortera och inspirera samt informera oss för att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg psykoterapeut. Leg. Hälso- och sjukvårdskurator. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt rektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

I dagens avsnitt är det hjärnan som står i fokus och de tre delarna nutidshjärnan, däggdjurshjärnan och reptilhjärnan.

 

I tidigare avsnitt har vi pratat om kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser. Långsiktiga konsekvenser finns i nutidshjärnan. Desto mer klienten tränar sig i att vara i kontakt med nutidshjärnan och långsiktiga konsekvenser desto lättare är det att återfå kontakten med den delen av hjärnan. Desto mer vi förstår om vår kropp och hjärna desto bättre kan vi hantera oss själva och agera långsiktigt.

 

Nutidshjärnan

Den del i hjärnan där vi planerar, resonerar, reflekterar, problemlöser osv. Det är den delen som skiljer oss från andra djur. Här finns vår förmåga att använda tidsfönstret som vi pratade om i förra avsnittet. Det är främst den här delen av hjärnan vi vill att våra klienter får kontakt med. 

 

Däggdjurshjärnan

Enligt evolutionsteorin tror man att däggdjurshjärnan eller omsorgshjärnan/känslohjärnan utvecklades i samtid med att vi blev flockdjur. vi ville ombesörja våra avkommor och vår grupp. För bästa överlevnad följde man flockens normer och regler för att inte uteslutas vilket kunde innebära döden. Ibland kallas den här delen av hjärnan även för känslohjärnan.

 

Reptilhjärnan

Det här är vår äldsta del av hjärnan och består av instinkter, leva eller dö. vårt kamp och flyktsystem ligger här.

 

Vad behöver klienten?

Klienten behöver träna sig i att reflektera kring vilken del av hjärnan som var mest aktiv när de fattade just det där beslutet eller handlade på det där sättet. När vi ser på det viljestyrda inom missbruk som att tex välja att ta ett glas vin eller inte, så hinner vi resonera kring om det är en bra ide eller inte, ska jag eller ska jag inte? Det är inte drivet som vi pratat om i tidigare avsnitt om hur triggern driver på beteenden för att få en viss konsekvens. När vi är i den logiska nutidshjärnan kan vi välja fritt och medvetet. När vi ber våra klienter att stanna upp, tänka efter eller sakta ner processen är det för att vi vill att de ska få kontakt med nutidshjärnan.

Att ta sig till nutidshjärnan är svårt om klienten är påverkad eftersom de då inte är i kontakt med nutidshjärnan utan är mer i kontakt med känslohjärnan. Är klienten i kontakt med känslohjärnan försöker vi hjälpa klienten att lugna sig och stilla starka känslopåslag genom känsloreglering t ex sugsurfing för att åter komma i kontakt med nutidshjärnan. Om klienten istället dricka ännu mer tappar personen även kontakten med känslohjärnan om styrs då av reptilhjärnan och impulser/reaktioner kopplade till kamp flykt som t ex aggressivitet. Här är det inte intellektet som styr utan överlevnad.

När din klient dricker alkohol är den första delen personen förlorar kontakten med nutidshjärnan, fortsätter klienten dricka förloras kontakten med däggdjurshjärnan/känslohjärnan och sedan reptilhjärnan för att slutligen övergå i medvetslöshet. När vi jobbar med tillfredsskalan, funktionella analyser, alternativa beteenden osv är det för att det ska vara mer lockande för klienten att öka kontakten med sin nutidshjärna och långsiktiga konsekvenser.

 

Hur tar man sig från känslohjärnan?

Många kan uppleva glädje, skratt och roligheter men även ledsenhet, oro och nedstämdhet. Därav är det viktigt att klienten lär sig att sakta ner processen och ta sig tillbaka till nutidshjärnan. Det är viktigt att klienterna kan börja uppmärksamma och lägga märke till vilken del av hjärnan de är i kontakt med i olika situationer och händelser eftersom det kommer påverka vad som händer på kort och lång sikt.

Lyssna på avsnittet här:

Ladda ner en pdf om hur du tar dina 13 första steg i CRA:
Ladda ner en pdf om varför man gör som man gör- för dig som är nyfiken på KBT:
Lästips:

Adolecent Community Reinforcement Approach – a clinical guide fort treating substance use disorders av Susan H Godley RhD mfl.

Svensk översättning av Isabella Miulus och Karin Werge Hjerpe * Denna manual kan beställa av oss oss HÄR

Clinical Guide to Alcohol Treatment av Meyers, R.J., Smith, J.E., & Meyers, R.J

Länkar:

Skicka in din fråga

Du kan medverka genom att skicka in dina egna funderingar och frågor.

Vad skulle du vilja att vi tog upp?

Var med och skapa podden till något vi alla som jobbar med missbruk kan ha användning av!

    Vill du ha nyhetsbrev från oss?

    Vi delar med oss av tips, råd och information om vår podd och kommande utbildningar. Nyhetsbrevet kommer varje vecka.