29. Vad är Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)?

Vad är A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach)?

CRA-utbildning med Lena Olsson-Lalor

I dagens avsnitt besvarar Lena Olsson-Lalor frågan om vad A-CRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) är.

Lena Olsson-Lalor hjälper oss att sortera samt informerar och inspirerar oss mot att bli bättre missbruksbehandlare i CRA, A-CRA och CRAFT.

Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA) är en missbruksbehandling för ungdomar och unga vuxna.

Syftet är drogfritt liv och få ungdomen att närma sig det liv hen vill leva.

Vi vill öka kontakt med positiva konsekvenser av drogfritt/nyktert leverne och minska kontakten med positiva konsekvenser av drickande och drogande.

I ACRA finns de 4 hörnstenarna:

  • Funktionsanalyser
  • Färdighetsträning
  • Återfall och vidmakthållande
  • Vårdnadshavare

Funktionsanalys är en analys av en händelsekedja.

Några färdighetsträningar är återfall, kommunikation, problemlösning och ilskehantering.

Återfall handlar om att lära sig av återfall och det sker under hela behandlingens gång medan vidmakthållande handlar om att bibehålla de positiva förändringar som ungdomen gjort under behandlingens gång.

Vårdnadshavare involveras i behandlingen.

A-CRA är baserat på Community Reinforcement Approach -CRA som är missbruksbehandling för vuxna. Rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer.

Copyright KBTarna Sverige AB 

Lena Olsson-Lalor Fil.Mag.Klin. Psyk. Leg.psykoterapeut. Handledare och lärare i psykoterapi, KBT samt studierektor på Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå. Lena hon utbildade sig i Community Reinforcement Approach redan 2004 och har således lång erfarenhet av att utbilda inom CRA.

Kontakt:

KBTarna – Bli en bättre behandlare

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

29. Vad är Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA)?
Rulla till toppen